พังงาตรวจเข้มระบบการจัดเก็บนมโรงเรียนและการกระจายนมสู่เด็กนักเรียน

เปิดอ่าน 80 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ที่โรงเรียนอนุบาลพังงา อ.เมืองพังงา จ.พังงา นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา ปศุสัตว์จังหวัดพังงา พร้อมด้วยคณะกรรมการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนจังหวัดพังงา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ออกสำรวจการบริโภคอาหารเสริมของเด็กนักเรียน ตามนโยบายของรัฐบาลหรือโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ที่รัฐบาลได้สนับสนุนให้นักเรียนทุกระดับตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึง ป.6 ได้ดื่มนมฟรี เป็นการแก้ปัญหาการขาดสารอาหารในเด็กวัยเรียนและยังเป็นการสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมภายในประเทศ

จากนั้นได้เข้าตรวจศูนย์กระจายนมโรงเรียน ของบริษัทเอกชน ที่บริเวณ ถ.ประชาพาณิช(วังหม้อแกง) อ.เมืองพังงา จ.พังงา ซึ่งเป็นสถานที่กระจายนมสู่โรงเรียนต่างๆในจังหวัดพังงา เพื่อดูถึงกระบวนการจัดเก็บและกระบวนการขนส่ง จะต้องมีการเก็บรักษาที่สะอาด อากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่มีความชื้น ตลอดทั้งการขนส่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการฯกำหนด เพื่อให้นมมีคุณภาพจนไปถึงมือของเด็กนักเรียน โดยคณะกรรมการฯจะควบคุมติดตาม ดูแล บริหารจัดการคุณภาพนม ดูแลศูนย์กระจายนมโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นตัวแทนในพื้นที่ 3 ศูนย์ รับนมมาจากสหกรณ์โคนมหนองโพ จัดส่งนมโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดพังงา จำนวน 273 โรง จำนวนนักเรียนที่จะได้ดื่มนมตามโครงการ 39,071 คน จากการตรวจสอบพบว่า สถานที่เก็บนมยังดูไม่ค่อยเป็นสัดส่วน และทางศูนย์แจ้งว่ากำลังปรับปรุงโรงเก็บนมกล่องอยู่คาดว่าจะแล้วภายใน 1 เดือน ซึ่งคณะกรรมการฯจะกลับมาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง

นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา กล่าวว่า พบว่าทางโรงเรียนอนุบาลพังงาได้แจกนมชนิดพาสเจอรไรซ์แบบถุงให้เด็กนักเรียนได้ดื่มในตอนเช้าหลังเข้าแถวเป็นประจำทุกวัน เพื่อให้เด็กได้รับอาหารเสริมอย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการ เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียน หากมีนมที่เหลือจากการให้เด็กนักเรียนบริโภคแล้วได้แนะนำให้มีการจัดเก็บไว้ในอุณหภูมิที่เหมาะสมในอุณหภูมิไม่เกิน 8 องศาเซลเซียส หรือหากต้องแช่น้ำแข็งไว้ก็ต้องให้น้ำแข็งอยู่ท่วมถุงนม เพื่อป้องกันนมเสื่อมคุณภาพและให้เด็กได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ได้เต็มที่ และจากการสอบถามคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลพังงา ยังไม่พบปัญหาในเรื่องการหมดอายุหรือปัญหาใดๆ พร้อมได้แนะนำครูผู้รับผิดชอบถึงการสังเกตลักษณะภายนอกเช่น ถุงนมต้องอยู่ในสภาพดี ไม่มีรอยฉีกขาดและรั่วซึม ถ้าเป็นกล่อง UHT กล่องต้องอยู่ในสภาพดี ไม่บุบ ไม่บวม ส่วนน้ำนมต้องมีกลิ่นหอมของนมโคตามธรรมชาติ ไม่เหม็นเปรี้ยวและไม่มีตะกอน ไม่แยกชั้น ไม่จับตัวเป็นก้อน
อโนทัย งานดี/พังงา


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : พังงาตรวจเข้มระบบการจัดเก็บนมโรงเรียนและการกระจายนมสู่เด็กนักเรียน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/203621