จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมทำฝายทดน้ำห้วยจุดเขียน (อากอง) ต.โนนสำราญ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

เปิดอ่าน 72 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0


เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ที่ฝายทดน้ำห้วยจุดเขียน (อากอง) ต.โนนสำราญ อำเภอกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาร่วมพัฒนาแหล่งน้ำ ตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ งานเพิ่มประสิทธิภาพฝายห้วยจุดเขียน (อากอง) พร้อมระบบกระจายน้ำ โดยมี นายสมเกียรติ ศรีขาว นายอำเภอกันทรลักษ์ พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ จำนวนกว่า 1,000 คน ร่วมกันเรียงหินกันตลิ่งพัง ซึ่งห้วยจุดเขียนสภาพเดิมปากคลองกว้าง 20 เมตร ลึก 1 เมตร ยาว 2,400 เมตร สามารถเก็บกักน้ำได้ประมาณ 48,000 ลูกบาศก์เมตร น้ำแห้งขอดในฤดูแล้ง ไม่เพียงพอแก่การใช้ในการเกษตรกรรม และระบบกระจายน้ำไม่เพียงพอ ให้แก่เกษตรกรสองฝั่งของลำห้วยประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกข้าวนาปี พืชสวน พืชไร่ อำเภอกันทรลักษ์ จึงร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดศรีสาะเกษ ขุดลอกลำห้วยหลังฝายทดน้ำห้วยจุดเขียน เพิ่มความจุให้กักเก็บน้ำในปริมาณที่มากขึ้นพร้อมสร้างระบบกระจายน้ำให้ทั่วถึงพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยการน้อมนำหลักการทรงงานและแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในพื้นที่ และเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีพระราชประสงค์ให้จิตอาสาปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ มีส่วนร่วมในการทำความดี รักษาสิ่งแวดล้อม และมีจิตสาธารณะเพื่อช่วยสร้างสรรค์สังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขต่อไป


บุญทัน ธุศรีวรรณ ข่าว/ภาพ


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมทำฝายทดน้ำห้วยจุดเขียน (อากอง) ต.โนนสำราญ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/203590