มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการประเพณีศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ

เปิดอ่าน 102 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันที่ 4 มิ.ย 61 มหาวิทยาวัยพะเยาร่วมกับโครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ไต) จัดโครงการประเพณีศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือ ณ อาคาร CE11206 มหาวิทยาลัยพะเยา ในระหว่างวันที่ 2 – 3 มิถุนายน 2561 โดยได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และคณะกรรมการโครงการสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว ครั้งที่ 15 ร่วมเปิดโครงการดังกล่าว และได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีพื้นบ้านโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้มากกว่า 500 คน

ซึ่งวิทยากรที่ถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศิลปินพื้นบ้านล้านนา ครูแอ๊ดเดอะสะล้อ (นายภานุทัต อภิชนาธง) ได้สอนเทคนิควิธีการรวมวงดนตรี และเคล็ดลับในการบรรเลงเพลงด้วยเครื่องดนตรีพื้นบ้านล้านนาให้เกิดความไพเราะยิ่งขึ้น นอกจากความรู้ทางด้านดนตรีพื้นบ้านแล้ว ครูแอ๊ด ยังถ่ายทอดวัฒธรรมด้านภาษาท้องถิ่นให้กับผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้และสืบสานวัฒนธรรมมรดกภูมิปัญญาของชาติให้ลูกหลานชาวพะเยา ได้รับความรู้และความสนุกสนานไปพร้อมกันและสืบสานประเพณีที่ดีงามต่อไป


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการประเพณีศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/200774