เกษตรอำเภอเกาะลันตา จัดวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่

เปิดอ่าน 658 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

image
วันที่ 1 มิ.ย. 59 สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการทางการเกษตร เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสร้างความมั่นคงในอาชีพเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
image

นายอานนท์ คงนุ่ม เกษตรอำเภอเกาะลันตา กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ด้านการผลิตทางการเกษตร ต้องการที่จะให้การทำการเกษตรมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้มีการลดต้นทุนการผลิตและพัฒนาคุณภาพของผลผลิตให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยให้หน่วยงานในสังกัดบูรณาการร่วมกันให้บริการ และช่วยเหลือเกษตรกร โดยใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ที่มีอยู่ในทุกอำเภอเป็นศูนย์ให้บริการและเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่

image

ขณะนี้ได้เข้าสู่ฤดูกาลผลิต ปี 2559 ทางศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา ซึ่งเป็น 1 ใน 8 ศูนย์ของจังหวัดกระบี่ จึงได้จัดให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการทางการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ โดยการสาธิตและถ่ายทอดความรู้ที่เหมาะสมกับการทำการเกษตรของพื้นที่ ใน 5 ฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วย ฐานเรียนรู้การลดต้นทุนการผลิต ฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฐานเรียนรู้การเพิ่มรายได้ในสวนปาล์มน้ำมัน ฐานเรียนรู้การอารักขาพืช และฐานเรียนรู้ด้านการประมง โดยมีการเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเกาะลันตามาเข้ารับการถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้ จำนวน 250 ราย
เกษตรอำเภอเกาะลันตา กล่าวอีกว่า เกษตรกรที่ได้มารับการถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้ จะสามารถนำความรู้ที่ได้กลับไปใช้ในการประกอบอาชีพการเกษตรในพื้นที่ของตนเอง โดยเฉพาะการลดต้นทุนการผลิตที่สามารถปฏิบัติได้ในทันที รวมไปถึงการทำกิจกรรมเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีกด้วย

ข้อมูลภาพ/ข่าว

ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง จ.กระบี่


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เกษตรอำเภอเกาะลันตา จัดวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/19913