(ชมคลิป) สพม.32 (บุรีรัมย์) รวมพลังครูยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างมีความสุข ” มัธยมศึกษาโซ่ข้อกลาง สร้างคนดี มีปัญญา”จัดการศึกษาบุรีรัมย์ เพื่อคนบุรีรัมย์ โดยคนบุรีรัมย์

เปิดอ่าน 3,910 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

สพม.32 (บุรีรัมย์) รวมพลังครูยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างมีความสุข ” มัธยมศึกษาโซ่ข้อกลาง สร้างคนดี มีปัญญา”จัดการศึกษาบุรีรัมย์ เพื่อคนบุรีรัมย์ โดยคนบุรีรัมย์

IMG_4421

นายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิดงาน รวมพลังครูยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างมีความสุข จัดการศึกษาบุรีรัมย์ เพื่อคนบุรีรัมย์ โดยคนบุรีรัมย์ ที่โรงแรมเทพนคร ว่า การจัดการศึกษาของจังหวัดบุรีรัมย์ คำนึงถึงหลักการจัดศึกษาเพื่อคนบุรีรัมย์ โดยคนบุรีรัมย์ มัธยมศึกษาโซ่ข้อกลาง สร้างคนดี มีปัญญา เพื่อชาติสันติสุข แนวทางดังกล่าวจะเป็นต้นแบบ ให้พื้นที่อื่นๆ นำเอาไปใช้ในการขับเคลื่อน ในระบบการศึกษาไทย จะเริ่มจากอนุบาล มาประถม มัธยม และมหาวิทยาลัย การจัดการศึกษาในระดับมัธยมหรือกลุ่มวัยรุ่นนั้นสำคัญ ทั้งสภาพร่างกายและจิตใจ เช่น ผู้ชายจะแตกพานในช่วงนี้ จิตใจจะแปรเปลี่ยน จึงต้องมีวิธีคิดในการจัดระบบการศึกษา จัดอย่างไรใน 6 ปีเหลือเฟือของวัยรุ่นที่จะอยู่ในสถานศึกษา คนบุรีรัมย์ทั้งหมดต้องมาช่วยจัดการศึกษา ไม่ใช่โรงเรียนที่เดียว ไม่ใช่ครูอาจารย์ หรือสถานศึกษาจัดกันเอง คนบุรีรัมย์ต้องมาช่วยจัดการศึกษา อยากให้คนบุรีรัมย์ภูมิใจ เป็นตัวแทนในการจัดการศึกษาถูกทิศถูกทาง

IMG_4376

ด้าน นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 กล่าวว่า กิจกรรมรวมพลังครูยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างมีความสุข ที่จัดขึ้นครั้งนี้ ได้เชิญ นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสุทัศน์ เอกา นักวิชาการทางการศึกษา ผู้แทนภาคเอกชน นางสาวเพียรใจ โรจนสินวิไล กรรมการบริหารบริษัทในเครือทวีกิจ กรุ๊ป นายไพรัตน์ ชื่นศรี ปราชญ์บุรีรัมย์ นางสาวเกศรินทร์ เหมือนพร้อม นักเรียนรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนถนนหักพิทยาคม มาร่วมเวทีเสวนาให้ข้อคิดเพื่อสร้างความเข้าใจและร่วมกันขับเคลื่อน พัฒนาการจัดการศึกษามัธยมศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยกิจกรรมครั้งนี้มีผู้บริหาร ครู เข้าร่วมรับฟังการเสวนาจำนวน 3000 คน มีนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของโรงเรียนในโครงการพิเศษต่าง ๆ ที่ประสบผลสำเร็จและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น สถานศึกษาพอเพียง โรงเรียนสุจริต

IMG_4277

 

ประกอบ จันทร์ประโคน //จ. บุรีรัมย์//รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : (ชมคลิป) สพม.32 (บุรีรัมย์) รวมพลังครูยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างมีความสุข ” มัธยมศึกษาโซ่ข้อกลาง สร้างคนดี มีปัญญา”จัดการศึกษาบุรีรัมย์ เพื่อคนบุรีรัมย์ โดยคนบุรีรัมย์

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/19097