นราธิวาส มอบเกียรติบัตรนักเรียนผ่านการอบรมศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด

เปิดอ่าน 1,588 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เมื่อวันที 29 พฤษภาคม 2559 ที่วัดราษฏร์สโมสร อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส นายมานะ ลือสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ผ่านการอบรม,โครงการ “ค่ายศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
image

จัดอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6โดยมีพระครูวรปัญญาประยุต เจ้าอาวาสวัดราษฏร์สโมสร คณะอำเภอรือเสาะ-ศรีสาครประธาน ฝ่ายสงฆ์

image
โดยโครงการศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดฯ ใช้หลักสูตรการเข้าค่ายอบรม 2 คืน 3 วัน เน้นการเข้าใจในสถานการณ์ของสังคม, ปัญหาทางสังคม, ผลกระทบที่เกิดจากปัญหายาเสพติด, โดยนำหลักศีลธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการฝึกอบรม เช่นศีล 5 มิตรแท้มิตรเทียม กฎแห่งกรรม และชี้ให้เยาวชนเห็นคุณค่าและความสำคัญของตนเอง

image
ในการดำเนินงานโครงการศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดฯ ได้รับความอนุเคราะห์ และการสนับสนุน ทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส คณะสงฆ์นราธิวาส วัดราษฏร์สโมสร และโรงเรียน

image

โดยจัดให้มีการอบรมระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2559 มีนักเรียนในโรงเรียนในพื้นที่อำเภอรือเสาะอาทิ โรงเรียนวัดราษฏร์สโมสร โรงเรียนบ้านบากง และโรงเรียนบ้านยะบะอุปการวิทยา พื้นที่อำเภอศรีสาครโรงเรียนประชาวิทย์รังสรรค์ โรงเรียนคีรีราษฏร์รังสฤ และโรงเรียนบ้านศรีสาคร ส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมควรได้รับการขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้
ข้อมูลภาพ/ข่าว
ประพันธ์ ฤทธิวงศ์


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : นราธิวาส มอบเกียรติบัตรนักเรียนผ่านการอบรมศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/19027