เทศบาลเมืองปราจีนบุรีจัดงานวันเทศบาลประจำปี2561 เพื่อให้พนักงานและประชาชนตระหนักถึงความรักความผูกพันความเสียสละและความรับผิดชอบร่วมกัน ( มีคลิป )

เปิดอ่าน 229 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

ปราจีนบุรี-เทศบาลเมืองปราจีนบุรีจัดงานวันเทศบาลประจำปี 2561

วันที่ 24 เมษายน 2561 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี นำโดยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ของเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ได้จัดกิจกรรม “วันเทศบาล” โครงการงานวันเทศบาลประจำปี 2561 จัดขึ้นเพื่อเป็นการ ให้ความสำคัญกับการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล และเพื่อให้คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาล รวมถึงประชาชนในเขตเทศบาล ได้ตระหนักถึงความรักความผูกพันความเสียสละและความรับผิดชอบร่วมกัน ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองให้ก้าวหน้าสืบไป

นายบรรเจิด พฤกษะศรี รองนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีพร้อมอ่านสารวันเทศบาล จากพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาลเป็นประจำทุกปี เช่น กิจกรรมทำบุญตักบาตร การฟื้นฟูพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ทั้งนี้เพื่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญ และความเป็นมาของการกำเนิดเทศบาล เพื่อให้พนักงานเทศบาลทุกระดับได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล และเพื่อเป็นการสร้างความรักความผูกพัน ความสามัคคีซึ่งจะก่อให้เกิดผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

เทศบาลเมืองปราจีนบุรีได้จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2478 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 52 ตอนที่ 56 ลงวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2478 ลักษณะที่ตั้งสำนักงานเดิมสำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรีตั้งอยู่ที่ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ข้างศาลเจ้าแม่ทับทิม อาคารเป็นห้องแถวไม้สองชั้นสองคูหา โดยเช่าเอกชนตั้งแต่ปี 2479 ถึงปี 2480 ต่อมาอาคารหลังดังกล่าวเกิดเพลิงไหม้ จึงใช้บ้านพักปลัดเทศบาลเป็นที่ทำการสำนักงานเทศบาลอยู่บริเวณริมแม่น้ำปราจีนบุรี ต่อมาใช้อาคารไม้สองชั้นสองคูหากว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร เป็นที่ทำการสำนักงาน ต่อมาในปี 2513 ได้มาก่อสร้างสำนักงานแห่งใหม่ตั้งอยู่ถนนแจ้งพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี และทำการก่อสร้างแล้วเสร็จปี 2514 ใช้งบประมาณในการก่อสร้างจำนวนเงิน 7,000,000 บาทซึ่งเป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาลตัวอาคารเป็นตึกสองชั้น 11 ห้องแต่ใช้เป็นสำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรีมาจนถึงปัจจุบันต่อมาในปี 2535 ได้ก่อสร้างอาคารสำนักงานจนเพิ่มเติมเป็นอาคาร ค.ล.ส.สามชั้นโดยใช้งบประมาณ 1,900,000 บาท ซึ่งเป็นงบประมาณของเทศบาลในการก่อสร้าง และเป็นสำนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรีตั้งแต่ปี 2536 จนถึงปัจจุบัน


ภาพ/ข่าว ณัฐวัฒน์ กุลเศรษฐ์สุวภา ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรี


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เทศบาลเมืองปราจีนบุรีจัดงานวันเทศบาลประจำปี2561 เพื่อให้พนักงานและประชาชนตระหนักถึงความรักความผูกพันความเสียสละและความรับผิดชอบร่วมกัน ( มีคลิป )

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/187635