จ.จันทบุรี จัดงาน วันมะม่วงอกร่องหวานบ้านเสม็ดงาม ประชาสัมพันธ์ของดีท้องถิ่น ส่งเสริมอาชีพเกษตรกร สร้างรายได้แก่ประชาชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

เปิดอ่าน 135 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0


จ.จันทบุรี จัดงาน วันมะม่วงอกร่องหวานบ้านเสม็ดงาม ประชาสัมพันธ์ของดีท้องถิ่น ส่งเสริมอาชีพเกษตรกร สร้างรายได้แก่ประชาชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน


วันนี้ 20 เม.ย.61 เวลา 14.00 น.ที่ บริเวณอู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บ้านเสม็ดงาม ต.หนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงานวันมะม่วงอกร่องหวานบ้านเสม็ดงาม ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ชมรมกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกเกษตรกรแปลงใหญ่มะม่วงอกร่องบ้านเสม็ดงามจันทบุรี ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ของดีบ้านเสม็ดงาม ส่งเสริมอาชีพเกษตรกร เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตสร้างรายได้แก่ประชาชน พร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายผลผลิตมะม่วงสด ของเกษตรกรบ้านเสม็ดงาม ผลผลิตการแปรรูปผลไม้ และสินค้าของที่ระลึก ทั้งนี้ บ้านเสม็ดงาม มีจุดเด่นเรื่องของผลผลิตมะม่วงอกร่องเนื่องจากเป็นพื้นที่น้ำกร่อย มะม่วงจึงมีความหอมหวานและเป็นที่นิยมของผู้บริโภค โดยมีข้อมูลแปลงใหญ่มะม่วงอกร่องบ้านเสม็ดงามมีเกษตรกรจำนวน 66 ครัวเรือนพื้นที่เพาะปลูก 256 ไร่ ผลผลิตจำนวน 5,112 ตัน และมะม่วงอกร่องบ้านเสม็ดงามจะมีราคาดีกว่ามะม่วงอกร่องที่ปลูกในพื้นที่อื่น ๆ สำหรับงานงาน มะม่วงอกร่องหวานบ้านเสม็ดงามจันทบุรี จะจัดไปจนถึงวันอาทิตย์ที่ 22 เมษายนนี้

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : จ.จันทบุรี จัดงาน วันมะม่วงอกร่องหวานบ้านเสม็ดงาม ประชาสัมพันธ์ของดีท้องถิ่น ส่งเสริมอาชีพเกษตรกร สร้างรายได้แก่ประชาชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/186699