khaochad.com

มงคลกิตติ์ ต้านโกง ชง“บิ๊กตู่” ฟันขบวนการโกงชาติ ใน “ศธ.” แอบเรียกคืนหนังสือเรียนเก่าเพื่ออมส่วนต่าง โดยอ้างซื้อใหม่ 100% คาดทำรัฐเสียหายกว่า 1,300 ล้านต่อปี!!!

ภธช./ภตช. ชง “บิ๊กตู่” ฟันขบวนการโกงชาติ ใน “ศธ.” แอบเรียกคืนหนังสือเรียนเก่าเพื่ออมส่วนต่าง โดยอ้างซื้อใหม่ 100% คาดทำรัฐเสียหายกว่า 1,300 ล้านต่อปี!!!

ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผย จากนายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ว่าที่ หัวหน้ากลุ่มไทยศรีวิไลย์

เลขาธิการคณะกรรมการภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ (ภตช.) และเลขาธิการภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ (ภธช.) ว่า วันที่ 9 เม.ย. 2561 เวลา 10.00 น. ตนและคณะจะเข้ายื่นหนังสือถึง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ศูนย์บริการประชาชน ตรงข้ามกับทำเนียบรัฐบาล

นายมงคลกิตติ์ กล่าวว่า กลุ่มไทยศรีวิไลย์ ภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ และภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ ได้รับเรื่องร้องเรียนความเดือดร้อนจากผู้ปกครอง นักเรียน ผู้ที่เกี่ยวข้องในแวดวงการศึกษาเป็นจำนวนมากในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ว่ายังมีโรงเรียนทุกสังกัดประมาณ 30% แอบเรียกหนังสือเรียนจากนักเรียนคืน ทั้งที่หนังสือเรียนดังกล่าวเป็นหนังสือแจกให้ฟรี สำหรับนักเรียนทุกคนไม่ โดยต้องส่งคืน วันเปิดเทอมใหม่นักเรียนทุกคนจะต้องได้หนังสือใหม่ครบทุกเล่ม

การซื้อหนังสือไม่ครบ 8 กลุ่มสาระ เพราะราคาหนังสือแพงขึ้นมากโดยเฉพาะหนังสือที่เขียนโดย นักวิชาการ จาก สสวท. จากการตรวจสอบข้อร้องเรียนในเชิงลึก ทราบว่า ปี 2561 ทางสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้มีการแต่งและเขียนหนังสือแบบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 1-4 มีการปรับปรุงกระดาษ หน้าปก ที่คุณภาพดีขึ้นทำให้ราคาสูงขึ้นมาก และได้ขอความร่วมมือ หรืออาจจะประพฤติมิชอบไปยัง สพฐ. อุดมศึกษา สช. กศน. ต่อไปยังผู้บริหารสถานศึกษาให้ช่วยซื้อหนังสือที่นักวิชาการ จาก สสวท. เป็นผู้เขียน ซึ่งจะทำให้ นักเรียนไม่สามารถได้หนังสือครบ 8 กลุ่มสาระ ตามกฎหมาย อีกทั้ง กรณีที่กระทรวงศึกษาธิการในปีการศึกษา 2561 ให้ผู้บริหารสถานศึกษาจัดซื้อหนังสือให้ครบ 100% ให้นักเรียนได้หนังสือครบ 8 กลุ่มสาระ หนังสือใหม่ ครบทุกคน แต่ยังมีผู้บริหารสถานศึกษาไม่ยอมเชื่อฟัง แอบทุจริตเรียกเก็บหนังสือเก่าจากนักเรียนที่จบการศึกษา และสั่งจัดซื้อหนังสือครบ 100% แต่ให้ร้านค้าส่งมอบหนังสือใหม่แค่ 50% อีก 50% เป็นหนังสือเก่ามาแจกนักเรียน แสดงว่ามีการทุจริตค่าหนังสือนักเรียนกว่า 50% โดยร่วมมือกับร้านค้าหนังสือออกใบเสร็จเป็นเท็จ และทางโรงเรียนก็รับใบเสร็จเท็จเบิกเท็จเป็นการทุจริตอย่างต่อเนื่องมหาศาล เฉลี่ยปีละกว่า 1,300 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าหนังสือรายหัว ปีงบประมาณ 2561
-ระดับก่อนประถมศึกษา 200 บาท/คน/ปี
-ระดับประถมศึกษา
1.ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 625 บาท/คน/ปี
2.ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2 619 บาท/คน/ปี
3.ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 622 บาท/คน/ปี
4.ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 673 บาท/คน/ปี
5.ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 806 บาท/คน/ปี
6.ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 818 บาท/คน/ปี
-ระดับมัธยมศึกษา
1.ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 764 บาท/คน/ปี
2.ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 865 บาท/คน/ปี
3.ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 949 บาท/คน/ปี
4.ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 1,318 บาท/คน/ปี
5.ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 1,263 บาท/คน/ปี
6.ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 1,109 บาท/คน/ปี
-ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
1.สาขาช่าง 1,000 บาท/คน/ภาคเรียน
2.สาขาพาณิชยกรรม 1,000 บาท/คน/ภาคเรียน
3.สาขาคหกรรม 1,000 บาท/คน/ภาคเรียน
-ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
1.สาขาช่าง 2,000 บาท/คน/ภาคเรียน
2.สาขาพาณิชยกรรม 2,000 บาท/คน/ภาคเรียน
3.สาขาคหกรรม 2,000 บาท/คน/ภาคเรียน

ดังนั้น กลุ่มไทยศรีวิไลย์ ภาคีเครือข่ายต่อต่านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ และ ภาคีเครือข่ายธรรมาภิบาลแห่งชาติ จึงจำเป็นต้องส่งเรื่องให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ดำเนินการ ดังนี

​1.ขอให้ตรวจสอบการตั้งราคาหนังสือที่สูงเกินไปที่ เขียนและแต่งหนังสือ โดย นักวิชาการ จาก สสวท. และ ผู้บริหาร สสวท.บางคน ได้ขอความร่วมมือเชิงบังคับให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. สช. กศน. อุดมศึกษา ให้ช่วยซื้อ ก็จะทำให้นักเรียนกว่า 1.8 ล้านคน ได้หนังสือไม่ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระ เนื่องจากได้รับอุดหนุนค่ารายหัวค่าหนังสือจำกัด (ถ้าซื้อหนังสือที่เขียนและแต่งโดย นักวิชาการ จาก สสวท. จะมีค่าลิขสิทธิ์)

2.ขอให้ตรวจสอบผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพฐ. กศน. สช อาชีวะศึกษา อุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2561 ว่ายังมีการแอบเรียกเก็บหนังสือเรียนเก่าอีกหรือไม่ เพราะมีบางผู้บริหารโรงเรียนประมาณ 30% สั่งหนังสือตามงบรายหัวนักเรียนครบ 100% โดยส่งมอบหนังสือเพียงครึ่งเดียว แต่ออกใบเสร็จเต็ม (ใบเสร็จผี) อีกครึ่งหนึ่งใช้หนังสือเก่าแจกนักเรียนแทน คือ ทุจริตเงินค่าหนังสือเรียนไปกว่าครึ่ง ประมาณการเงินทุจริตไปกว่าปีละ 1,300 ล้านบาท/ปีงบประมาณ

อย่างไรก็ตาม ถ้าผู้ปกครองหรือนักเรียนคนใด ได้หนังสือเรียนไม่ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระ หรือเป็นหนังสือใหม่ไม่หมดทุกเล่ม ให้ร้องเรียนมาได้ที่ สำนักงานมูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เลขที่ 439 ชั้น 2 ถนน บอนด์สตรีท ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120 โทร 02-961-0383-7_090-629-1965 ไอดีไลน์ : aj.tae007 นายมงคลกิตติ์ กล่าว.

 ข่าวชัดประเด็นจริงรายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *