ผู้ว่าพังงาวอนนักท่องเที่ยวหยุดพฤติกรรมมือบอน ขีดเขียนในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ

เปิดอ่าน 122 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0


เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 ที่บริเวณถ้ำนาค เขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ซึ่งเป็นถ้ำที่มีภาพขีดสีโบราณอายุมากกว่า 3,000-5,000 ปี นายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นายศรายุทธ ตันเถียร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา นส.ประไพ พุกงาม สถิติจังหวัดพังงา นายดำรง สินโต นายก อบต.เกาะปันหยี เจ้าหน้าที่กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถาน สาขาภูเก็ต สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช นำนักเรียน-นักศึกษา เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา และอบต.เกาะปันหยี ร่วมกันใช้แปรงขัดขนาดต่างๆและน้ำสะอาด ลบรอยขีดเขียนต่างๆที่เป็นผลงานของเหล่านักท่องเที่ยวมือบอนและขาดจิตสำนึกขีดเขียนไว้ภายในถ้ำนาค ภายใต้การแนะนำของเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร

นายสิทธิชัย ศักดา กล่าวว่า ขอวิงวอนให้นักท่องเที่ยว ที่มาเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติต่างๆบางแห่งก็มีศิลปวัฒนธรรม มีประวัติศาสตร์ จึงขอให้เก็บแต่ภาพสวยงามกลับไปเท่านั้น อย่าเที่ยวไปขีดเขียน ทำร่องรอยต่างๆว่าตัวเองได้มาเที่ยวแล้ว เพราะจะทำให้เกิดความเสียหายต่อธรรมชาติ และบรรยากาศการท่องเที่ยว เราควรที่จะช่วยกันดูแลรักษาอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานสืบไป

นายศรายุทธ ตันเถียร เปิดเผยว่า ถ้ำนาคเป็นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่พบหลักฐานภาพเขียนสีแบบดั้งเดิม ร่องรอยการอยู่อาศัย และการฝังศพมนุษย์ในสมัยโบราณ ซึ่งมีอายุราว 3,000 – 5,000 ปี มาแล้ว นับเป็นแหล่งเรียนรู้ทางโบราณคดีที่สำคัญในพื้นที่ ปกติ “ถ้ำนาค” เป็นจุดท่องเที่ยวซึ่งไม่ได้อยู่ในโปรแกรมการท่องเที่ยวทั่วไป มีเพียงผู้ประกอบการท่องเที่ยวบางรายที่นำนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชม ซึ่งจากการสำรวจพบว่าภาพเขียนสีโบราณซึ่งมีอยู่เดิมบริเวณผนังถ้ำได้รับความเสียหายบางส่วนจากสภาพธรรมชาติเท่านั้น และมีรอยขีดเขียนของนักท่องเที่ยวเพิ่มเติมบนผนังถ้ำบริเวณอื่นๆ โดยรอบ ทำลายความสวยงามและอาจส่งผลกระทบสร้างความเสื่อมค่าของภาพเขียนสีโบราณได้ อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาจึงได้ประกาศปิดห้ามไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้มีการตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขฟื้นฟูโดยเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร

ซึ่งเบื้องต้นพบว่ารอยขีดเขียนบางส่วนสามารถที่จะดำเนินการทำความสะอาดลบออกได้ อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา จึงได้กำหนดจัดกิจกรรม “ประชารัฐร่วมใจ ทำความสะอาด ลบรอยขีดเขียนภายในถ้ำนาค เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย”เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ภายใต้การมีส่วนร่วมของจิตอาสา นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และผู้ประกอบการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดการมีจิตสำนึกที่ดี การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งผลต่อทัศนียภาพความงดงามตามธรรมชาติและอนุรักษ์แหล่งโบราณคดีในพื้นที่ เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทในการสร้างสรรค์และธำรงมรดกของชาติให้ยั่งยืนตกทอดถึงลูกหลานไทยสืบไป

อโนทัย งานดี/พังงา


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ผู้ว่าพังงาวอนนักท่องเที่ยวหยุดพฤติกรรมมือบอน ขีดเขียนในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/181732