ม.พะเยาแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมจัดแข่งขันวิ่งมาราธอน “ม.พะเยามาราธอน” และการปั่นจักรยาน รายการ “TOUR OF PHAYAO”

เปิดอ่าน 427 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันที่ 30 มี.ค. 2561 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานแถลงข่าวการเตรียมจัดแข่งขันวิ่งมาราธอน “ม.พะเยามาราธอน” และการปั่นจักรยาน รายการ “TOUR OF PHAYAO” ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี ผศ.ดร.ปราณี อยู่ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ม.พะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลง

สำหรับการแข่งขันวิ่ง ม.พะเยา มาราธอน ม.พะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดขึ้นวันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ของจังหวัดพะเยา , เพื่อเป็นการใช้กิจกรรมกีฬาเพื่อมวลชนเป็นสื่อในการสร้างเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน , เพื่อส่งเสริมกีฬาและการท่องเที่ยว (Sport Tourism) ของจังหวัดพะเยา , เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยพะเยา ในการส่งเสริมสนับสนุนการให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และเพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยพะเยากับชุมชน แบ่งออกเป็น 4 ประเภทได้แก่

ประเภท วิ่งมาราธอน , ฮาล์ฟมาราธอน , มินิมาราธอน และ เดิน-วิ่งฟันรัน นอกจากนี้ยังมีการปั่นจักรยา รายการ“TOUR OF PHAYAO” เป็นออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว“TOUR OF PHAYAO” ระยะทาง 45 กิโลเมตร , กิจกรรมการแข่งขันจักรยานถนน “พิชิตเส้นทาง TOUR OF PHAYAO ใจเกินร้อย ระยะทาง 75 กิโลเมตร และกิจกรรมการแข่งขันจักรยานทรงตัว (Balance Bike) ซึ่งเป็นกิจกรรมสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยพะเยา หรือดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ http://www.up.ac.th เว็บไซต์ “วิ่งไหนดี” http://www.wingnaidee.com และเว็บไซต์ “ThaiMTB” http://www.thaimtb.com


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง :  ม.พะเยาแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมจัดแข่งขันวิ่งมาราธอน “ม.พะเยามาราธอน” และการปั่นจักรยาน รายการ “TOUR OF PHAYAO”

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/179605