ด่วน! มีแค่ 100 ที่นั่งเท่านั้น กับงานเสวนาทิศทางการเมืองไทย 2562 จะเป็นอย่างไร?? กับแนวคิดนักการเมืองยุคใหม่ (ชมการถ่ายทอดสด ผ่านช่อง 13 สยามไทย และเว็บไซต์ข่าวชัด แฟนเพจข่าวชัดประเด็นจริง)

เปิดอ่าน 14,815 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

รายการรอบรั้วภูธร สถานีโทรทัศน์ ช่อง 13 สยามไทย และ ข่าวชัดประเด็นจริง สถานีโทรทัศน์ออนไลน์ ร่วมกันดำเนินการจัดการเสวนา หัวข้อ“ทิศทางการเมืองไทย 2562” ในวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ณ สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 99 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธร กรุงเทพฯ 10120 เพื่อร่วมระดมความคิดเห็นเชิงวิชาการในหลายด้านหลายมุมของผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหาร ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม เพื่อเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็น ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ปัญหาการใช้กฎหมายที่ไม่มีความเท่าเทียมกัน และ ปัญหาความขัดแย้งทางแนวความคิดเดิมกับความคิดใหม่
​ ดังนั้น เพื่อเป็นการเปิดกว้างให้ทุกภาคส่วนได้แสดงความคิดเห็นในหลากหลายด้านหลายมุมมอง และ ได้ข้อสรุปเบี้องต้นให้กับสังคมโดยรวมได้รับทราบถึงกระบวนการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองต่อไปในอนาคต ทางรายการ รอบรั้วภูธร สถานีโทรทัศน์ ช่อง 13 สยามไทย และรายการข่าวชัดประเด็นจริง สถานีโทรทัศน์ออนไลน์ จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจ ให้เกียรติร่วมฟังการเสวนาเพื่อให้ความรู้กับภาคประชาสังคม ในวันและเวลาดังกล่าว

ด่วน! มีแค่ 100 ที่นั่งเท่านั้น ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ รายการ รอบรั้วภูธร ช่อง 13 สยามไทย และ ข่าวชัดประเด็นจริง โทร 062-638-3653,098-258-0828

สามารถรับชมการถ่ายทอดสด การเสวนาทิศทางการเมืองไทย 2562 ได้ที่ช่อง 13 สยามไทย  และเว็บไซต์ข่าวชัด www.khaochad.com เฟสบุคแฟนเพจ ข่าวชัดประเด็นจริง  ในเวลา 14.00น. -16.00น. 

ช่องทางการติดตามในเพจข่าวชัด

https://web.facebook.com/khaochad/?ref=settings

เว็บไซต์ ข่าวชัด www.khaochad.com 

http://www.khaochad.com

ช่องทางการรับชมสดผ่านช่อง 13 สยามไทย

 

ด่วน! มีแค่ 160 ที่นั่งเท่านั้น ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ รายการ รอบรั้วภูธร ช่อง 13 สยามไทย และ ข่าวชัดประเด็นจริง โทร 062-638-3653,098-258-0828

สามารถรับชมการถ่ายทอดสด การเสวนาทิศทางการเมืองไทย 2562 ได้ที่ช่อง 13 สยามไทย  และเว็บไซต์ข่าวชัด www.khaochad.com เฟสบุคแฟนเพจ ข่าวชัดประเด็นจริง  ในเวลา 14.00น. -16.00น. 

ช่องทางการติดตามในเพจข่าวชัด

https://web.facebook.com/khaochad/?ref=settings

เว็บไซต์ ข่าวชัด www.khaochad.com 

http://www.khaochad.com

ช่องทางการรับชมสดผ่านช่อง 13 สยามไทย


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ด่วน! มีแค่ 100 ที่นั่งเท่านั้น กับงานเสวนาทิศทางการเมืองไทย 2562 จะเป็นอย่างไร?? กับแนวคิดนักการเมืองยุคใหม่ (ชมการถ่ายทอดสด ผ่านช่อง 13 สยามไทย และเว็บไซต์ข่าวชัด แฟนเพจข่าวชัดประเด็นจริง)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/179190