นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการเเข่งขันแรลลี่การกุศล “กต.ตร.ไทรน้อย 4.0 ร่วมใจพัฒนา ครั้งที่ 5”

เปิดอ่าน 317 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 08.20 น. ณ ลานตลาดวัดไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการเเข่งขันแรลลี่การกุศล “กต.ตร.ไทรน้อย 4.0 ร่วมใจพัฒนา ครั้งที่ 5” เส้นทางไทรน้อย – ปราณบุรี เพื่อหาทุนสมทบกองทุนคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธรไทรน้อย 4.0 ร่วมใจพัฒนา สำหรับไว้ใช้สนับสนุนการทำงานของสถานีตำรวจภูธรไทรน้อยในกรณีไม่สามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินได้ โดยมีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรไทรน้อย นายกเทศมนตรีตำบลไทรน้อย/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธรไทรน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดนนทบุรี ข้าราชการตำรวจ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมในพิธีด้วย

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้กล่าวว่า คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) เป็นองค์กรที่เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานของตำรวจ ซึ่งเป็นสื่อกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างตำรวจและประชาชน เพิ่มมิติการบูรณาการทำงานร่วมกัน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน.

สมัย. นิกูลรัมย์ นนทบุรี รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการเเข่งขันแรลลี่การกุศล “กต.ตร.ไทรน้อย 4.0 ร่วมใจพัฒนา ครั้งที่ 5”

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/177370