จังหวัดนครสวรรค์จัดกิจกรรมการออกหน่วยบริการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

เปิดอ่าน 168 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เมื่อเวลา 09.00 น. วานนี้ (22 มีนาคม 2561) นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นางอุษณี จงจิระ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ และคณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมเปิดกิจกรรมการออกหน่วยบริการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ (จังหวัดเคลื่อนที่)

ณ วัดโพธิ์ประสาท อำเภอไพศาลี โดยเป็นการนำบริการตามภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานในระดับจังหวัด ไปให้บริการแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการลดภาระเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย การเดินทาง อำนวยความสะดวก รวมถึงการรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน เพื่อนำไปแก้ไข ให้ความช่วยเหลือ ตรงกับความต้องการต่อไป พร้อมกับมอบเงินทุนอุปการะแก่เด็กแรกเกิด จำนวน 10 ทุนๆละ 1,000 บาท เงินทุนแก่นักเรียนยากจน จำนวน 5 ทุนๆละ 1,000 บาท และถุงธารน้ำใจ เครื่องสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ จำนวน 150 ชุด พร้อมได้ตรวจเยี่ยมการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐที่ออกหน่วยให้บริการประชาชนตามโครงการฯ ทั้งนี้ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจ และออกมารับการให้บริการเป็นจำนวนมาก

กณต ทาทิพย์ ข่าว/ภาพนครสวรรค์


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : จังหวัดนครสวรรค์จัดกิจกรรมการออกหน่วยบริการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/176992