โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท้ายดงจัดกีฬาสีภายใน”สูงวัยท้ายดงเกมส์

เปิดอ่าน 772 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท้ายดงจัดกีฬาสีภายใน”สูงวัยท้ายดงเกมส์”


โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท้ายดง ได้จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน “สูงวัยท้ายดงเกมส์” ที่บริเวณอาคารชมพูอุ่นรัก โรงเรียนชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน ตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

โดยมีนายสมศักดิ์ จันทะคุณ รองนายกเทศมนตรีตำบลท้ายดง เป็นประธานในพิธีเปิดงานการแข่งขัน มีนายยุทธ ศรีทองสุข หัวหน้างานอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บมจ.อัครารีซอร์สเซส พร้อมด้วย ดาบตำรวจ ขวัญเมือง ผะอบเหล็ก ตำรวจ สภ.วังโป่ง ร่วมเป็นวิทยากรการแข่งขัน ซึ่งได้แบ่งนักเรียนผู้สูงอายุ ทั้งหมดจำนวน 125 คน มีอายุระหว่าง 50-91 ปี ออกเป็นทั้งหมด 4 สี

ประกอบด้วย สีแดง สีเหลือง สีเขียว และสีแสด มาทำการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านตามความเหมาะสม เช่น การแข่งขันทดสอบสายตา(ปาเป้า) คือ ให้นักกีฬาทีมละ 5 คน แข่งขันใช้ลูกดอกในการปาเป้าคนละ 1ครั้ง ทีมที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นทีมที่ชนะ , การแข่งขันทดสอบการฟัง(กระซิบ) คือ นักกีฬาทีมละ 10 คน แข่งขันอ่านข้อความที่กำหนดให้แล้ว กระซิบบอกต่อๆกันไปจนครบจำนวนนักกีฬา ทีมที่สามารถจำข้อความได้มากที่สุดเป็นทีมที่ชนะ ,

การแข่งขันสาลิกาป้อนเหยื่อ คือ นักกีฬาทีมละ 10 คน แข่งขันใช้ปากคาบหลอดส่งหนังยางต่อๆกันไปจนครบจำนวนนักกีฬา ทีมที่สามารถส่งได้ถึงนักกีฬาคนสุดท้ายก่อน เป็นทีมที่ชนะ ,การแข่งขันกินวิบาก(แตงโม) คือ นักกีฬาทีมละ 2 คน ชาย1 หญิง1 แข่งขันใช้ช้อนในการกินแตงโมให้หมด ทีมที่สามารถกินแตงโมได้หมด ทีมนั้นเป็นทีมที่ชนะ ,การประกวดร้องเพลง คือ การแข่งขันร้องเพลง ไมค์(เหมือง)ทองคำทีมละ1คนละ 1 เพลง คนที่ร้องได้ไพเราะน่าฟังที่สุดเป็นคนชนะ
และปิดท้ายที่การแข่งขันหัวเราะ คือ นักกีฬาทีมละ 1คน หัวเราะให้นานที่สุด ทีมที่สามารถหัวเราะได้นานที่สุด ทีมนั้นเป็นทีมที่ชนะ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว นับเป็นการแข่งขันที่สร้างสีสัน และสร้างความสนุกสนานได้เป็นอย่างมาก เมื่อผู้เข้าแข่งขัน ต่างพยายามใช้ความสามารถเท่าที่มี ทำการหัวเราะให้ได้นานที่สุด เพื่อหวังเป็นผู้ชนะ ซึ่งนอกจากตัวผู้เข้าแข่งขันเองจะหัวเราะแล้วนั้น เหล่าผู้ชมและคณะกรรมการ ต่างก็อดกลั้นที่จะหัวเราะไปตามผู้เข้าแข่งขันด้วย

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว นับว่าเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี มีความสุขทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ และสติปัญญา โดยต้องการให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ด้วยการหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำ อีกทั้งยังสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุรักในการเล่นกีฬา เพื่อได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง อีกทางหนึ่งด้วย

เดชา มลามาตย์/ มนสิชา คล้ายแก้ว ผู้สื่อข่าวจังหวัดเพชรบูรณ์


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท้ายดงจัดกีฬาสีภายใน”สูงวัยท้ายดงเกมส์

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/176760