khaochad.com

ผู้ประกอบการ นายจ้าง นำแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติมาจดทะเบียนที่ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูนอย่างต่อเนื่อง

ผู้ประกอบการ นายจ้าง นำแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติมาจดทะเบียนที่ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูนอย่างต่อเนื่อง

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตรวจเยี่ยมการดำเนินงานจดทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ที่อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ซึ่งจังหวัดลำพูนได้จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ รับลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว มาตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2561 ขณะนี้ มีแรงงานต่างด้าวมาจดทะเบียนแล้ว 6,333 คน

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานจดทะเบียนประวัติแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ( ลาว , เมียนมาร์ , กัมพูชา ) ซึ่งจังหวัดลำพูนได้จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จที่ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน ภายในศูนย์มี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้บริการจดทะเบียนแรงานต่างด้าว ได้แก่ หน่วยงานสังกัดกรมการปกครอง จัดทำ หรือปรับปรุงทะเบียนประวัติ กำหนดหมายเลข 13 หลัก และถ่ายรูปใบหน้า และสแกนลายนิ้วมือ , สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตรวจลงตรา ให้อยู่ในราชอาณาจักร , สำนักงานประกันสังคม ขึ้นทะเบียนประกันตนให้แก่แรงงานต่างด้าว และหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้บริการตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพแก่แรงงานที่ยังไม่พิสูจน์สัญชาติหรือผ่านการ พิสูจน์สัญชาติแล้วแต่สถานที่ทำงานยังไม่ลงทะเบียนประกันสังคม และหน่วยงานสังกัดกรมการจัดหางานพิจารณา อนุญาตทำงาน ให้บริการมาตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 256 1

สำหรับผลการลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นมา มีผู้ประกอบการ, นายจ้าง นำแรงงานต่างด้าวมาจดทะเบียนแล้ว 6,333 คน จังหวัดลำพูนจึงขอเชิญชวนนายจ้างนำแรงงานต่างด้าวมาจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการดังกล่าว ซึ่งขณะนี้เหลือเวลาลงทะเบียน อีก 1 สัปดาห์ ศูนย์บริการจะปิดลงทะเบียนในวันที่ 31 มีนาคม 2561

กฤตยชญ์ พิงคะสัน/จังหวัดลำพูน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *