งานแถลงข่าว เปิดโครงการวีอาร์โมเดลไทยแลนด์  โดยมี “ลูกหมี”นางแบบและนักแสดงชื่อดังเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท

เปิดอ่าน 361 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 15:30 น. บริเวณชั้นสองหน้าโรงภาพยนตร์อยุธยาซิตี้พาร์คซีนีเพล็ก น.ส.รัศมี ทองสิริไพรศรี หรือ“ลูกหมี”นางแบบและนักแสดงชื่อดังเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท วีอาร์โมเดล จำกัด สถาบันสอนเดินแบบและ พัฒนาบุคลิกภาพ ชั้นนำของเมืองไทยได้ร่วมกับศูนย์การค้าอยธุยาซิตี้พาร์ค โดยมีคุณปราณี ด่านชัยวิโรจน์ กรรมการอำนวยการศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค, ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค และคุณสุทธิญา นิสารธีญญุ ผู้จัดการทั่วไปห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาอยุธยาจัดทำโครงการ WEAREMODELTHAILANDเปิดคอร์สอนเดนิแบบและพัฒนาบุคลิกภาพ(Model and Personality Crouse
by Lookmee)ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ผู้คนในต่าง จังหวัดสามารถเข้าถึงหรือมีโอกาสเรียนเดินแบบและพัฒนาบุคลิกได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยคอร์สดังกล่าวเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยที่สนใจต้องการพัฒนาบุคลิกภาพเสริมสร้าง ความมั่นใจ ที่ดีขึ้น โดยสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการทางาน ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถเป็นบันไดในการก้าวเข้าสู่วงการเดินแบบและวงการบันเทิงหรือเวทีประกวดต่างๆในอนาคต
ซึ่งภายในปีนี้ บริษัท วีอาร์โมเดล จำกัด มีแผนที่จะเดินทางไปเปิดคอร์สดังกล่าวแบบนี้ใน จังหวัดตัวเมืองต่างๆ ทั่วประเทศภายใต้ชื่อโครงการWEARE MODEL THAILAND และครั้งนี้ได้เลือกศูนย์การค้าอยธุยาซิตี้พาร์ค จ. พระนครศรีอยธุยา เป็นแห่งแรก
Model and Personality Crouse by Lookmee เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้สามารถเรียนได้ ตั้งแต่อายุ 8 ปีขึ้นไป และคอร์สเรียนดงักล่าวจะเริ่มมีขึ้นในระหว่างเดือน เมษายน–พฤษภาคม ผู้ที่สนใจสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเตมิ ได้ที่ 089 133 7246 หรือ ID line : @wearemodel , www.wearemodelthailand.com facebook.com : We Are Model By Lookmee

 

    ภาพและข้อมูล สุนทร สอนแสนสุข  ผู้สื่อข่าวจังหวัดอยุธยา 


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : งานแถลงข่าว เปิดโครงการวีอาร์โมเดลไทยแลนด์  โดยมี “ลูกหมี”นางแบบและนักแสดงชื่อดังเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/176569