รองอธิบดีกรมการปกครองฝ่ายความมั่นคง เดินทางตรวจเยี่ยมพื้นที่พักพิง ผู้หลบหนีภัย จากการสู้รบ ศูนย์ อพยพชาวกะเหรี่ยง บ้านอุ้มเปี้ยม และมอบนโยบาย

เปิดอ่าน 479 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม2561 นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ รองอธิบดีกรมการปกครองฝ่ายความมั่นคง กระทรวงมหาดไทย ได้เดินทางมาตรวจ พื้นที่พักพิงผู้หลบหนีภัยจากการสู้รบศูนย์อพยพชาวกะเหรี่ยงบ้านอุ้มเปี้ยม ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตากชายแดนไทย=เมียนมา โดยมีนายรัตนกุล สังขศิลา ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง/ และหัวหน้า.พื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยจากการสู้รบบ้านอุ้มเเปี้ยม ให้การต้อนรับ คณะรองอธิบดีกรมการปกครองฝ่ายความมั่นคง เนื่องในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ เน้นย้ำเรื่องปัญหายาเสพติด เป็นหว่งปัญหาให้ระวังเรื่องโรคระบาด โดยมีองค์กรเอกชน NGO ที่ปฎิบัติหน้าที่ภายในพื้นที่ มาร่วมให้การต้อนรับ ทั่งนี้ นายรัตนกุล สังขศิลา ได้บรรยายสรุปให้ทราบถึงสถานการณ์ภายใน พื้นที่พักพิง การเตรียมการในการส่งกลับผู้หนี้ภัยกับไปยังมาตุภูมิ สหภาพเมียนมา หลังจากนั้นได้นำคณะของ รองอธิบดีกรมการปกครองตรวจสภาพในในพื้นที่พักพิง ผู้หลบหนีภัยจากการสู้รบ ศูนย์อพยพบ้านอุ้มเปี้ยม


    ภาพ / ข่าว ธนารักษ์ พินิจวงษ์ รายงาน


TAGS ที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง :     รองอธิบดีกรมการปกครองฝ่ายความมั่นคง เดินทางตรวจเยี่ยมพื้นที่พักพิง ผู้หลบหนีภัย จากการสู้รบ ศูนย์ อพยพชาวกะเหรี่ยง บ้านอุ้มเปี้ยม และมอบนโยบาย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/175557