นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุม “โครงการถนนสะอาด” ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งเป็นโครงการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้ริเริ่มให้ดำเนินการบนถนนสายต่างๆในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

เปิดอ่าน 117 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

 

วันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุม “โครงการถนนสะอาด” ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งเป็นโครงการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้ริเริ่มให้ดำเนินการบนถนนสายต่างๆในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนรอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี (ท) ปลัดจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนนทบุรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี ผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนนายอำเภอเมืองนนทบุรี นายอำเภอบางบัวทอง นายอำเภอบางใหญ่ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีกล่าวว่า การที่จังหวัดนนทบุรีจะเป็นจังหวัดสะอาดได้นั้น จะต้องดำเนินการใน 5 เรื่องสำคัญ คือ

1.การบริหารจัดการขยะต้นทางจากครัวเรือน โดยการคัดเเยกขยะ ซึ่งในวันที่ 1-2 เมษายน 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี จะพาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้อำนวยการสำนัก/กองสาธารณสุข และผู้นำชุมชน ไปศึกษาดูงานที่จังหวัดลพบุรี เพื่อจะนำมาปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการต่อไป 2.ถนนสายหลักสะอาด : แขวงทางหลวงนนทบุรี และเเขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี จะต้องรับผิดชอบดูแลความสะอาดบนถนนสายหลักต่างๆซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ 3.ถนนสายรองสะอาด : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องรับผิดชอบดูแลความสะอาดบนถนนสายรองที่อยู่ในเขตพื้นที่ 4.การดูแลรักษาความสะอาดในแม่น้ำ ลำคลอง 5.การจัดเก็บป้ายโฆษณาซึ่งติดตั้งโดยไม่ได้รับอนุญาต
ในวันนี้เป็นการประชุมเพื่อจะขับเคลื่อน “โครงการถนนสะอาด” โดยกำหนดวันที่จะปฏิบัติการในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. บนถนนรัตนาธิเบศร์ (ตั้งแต่บริเวณแยกแคราย – ทางแยกต่างระดับบางใหญ่ บริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต) เป็นเส้นทางแรก มีระยะทางที่จะดำเนินการประมาณ 26 กิโลเมตร ซึ่งแขวงทางหลวงนนทบุรีจะส่งเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งเครื่องมือเข้าดำเนินการบนถนนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ ส่วนพื้นที่บริเวณขอบทางและพื้นที่ที่อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะรับผิดชอบส่งเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งเครื่องมือเข้าดำเนินการ ทั้งนี้ จะมีหน่วยสนับสนุนต่างๆ เช่น การไฟฟ้านครหลวง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เข้าดำเนินการตัดเเต่งวัชพืชและจัดระเบียบสายสื่อสารต่างๆ บนเสาไฟฟ้าด้วย ซึ่งการดำเนินการเหล่านี้จะแนวทางในการขยายการดำเนินการบนถนนสายอื่นต่อไป

 


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุม “โครงการถนนสะอาด” ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งเป็นโครงการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้ริเริ่มให้ดำเนินการบนถนนสายต่างๆในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/175551