พะเยา ประชาชนจิตอาสาร่วม # ทำความดีด้วยหัวใจ # เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ รัชกาลที่ 9 ณ.ตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา ร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ และ กำจัด วัชพืช ในสระน้ำหนองหวี (มีคลิป)

วันที่ 17 มีนาคม 2018 16:48
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0
402 views

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2561 นายเอก นรินทร์ ทับทวี กำนันตำบลท่าวังทอง ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มแม่บ้าน อ ส ม ตำบลท่าวังทอง และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันจัดกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ โดยทำการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ในหนองน้ำ ตัดกิ่งไม้ บริเวณริมตลิ่งทั้งสองข้างโดยรอบ จัดเก็บขยะและวัชพืช ในสระน้ำหนอง หวี ให้สะอาด น่าอยู่น่ามอง และยังเป็นที่ออกกำลังกาย สำหรับประชาชนในตำบลท่าวังทอง

ซึ่งสถานที่ตรงนี้ ติดกับถนนสายหลักพะเยาป่าแดด และมักจะมี ประชาชนที่มาแวะพักผ่อนและใช้สถานที่ เป็นประจำ จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม ในครั้งนี้ เพื่อให้ภาครัฐและเอกชน และประชาชนได้มีความ รัก สามัคคี โดยบรรยากาศ เต็มไปด้วยรอยยิ้มที่ต่างทำงานกันด้วยความเต็มใจ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยแต่อย่างใด สร้างความภูมิใจให้แก่ประชาชนจิตอาสาที่ได้ร่วมโครงการ เป็นอย่างมาก และมี จิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 100 คน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับคลิป : พะเยา ประชาชนจิตอาสาร่วม # ทำความดีด้วยหัวใจ # เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ รัชกาลที่ 9 ณ.ตำบลท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพะเยา ร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ และ กำจัด วัชพืช ในสระน้ำหนองหวี (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/174994