เทศบาลตำบลรือเสาะ จัดประชาคมเมืองเพื่อสนองความดิดเห็นการเพิ่มเติมในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2561-2564 ) (มีคลิป)

เปิดอ่าน 256 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0


เมื่อวันที่12 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น.ณ สำนักงานเทศบาลตำบลรือเสาะ ห้องประชุมจันปิยะเทศบาลตำบลรือเสาะได้จัดให้มีการประชุมประชาคมเมืองเพื่อสนองความดิดเห็นการเพิ่มเติมในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2561-2564 )
โดยมีนายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะ กล่าวให้การต้อนรับ นายประพฤกษ์ นิลโมทย์ ปลัดเทศบาลตำบลรือเสาะ ได้ชี้แจงการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น4 ปีครั้งที่ 1 /2561ซึ่ง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรือเสาะและตัวแทนจากประชาชนในเขตเทศบาลตำบลรือเสาะ จำนวน 21 ชุมชน จำนวน 200 คน เข้าร่วมในการประชุม
นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะ กล่าวว่า ในการจัดทำเวทีประชาคมครั้งนี้ เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา ความต้องการ และข้อเสนอแนะ เพื่อที่เทศบาลตำบลรือเสาะ จะได้นำข้อสรุปที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อให้เกิดการพัฒนาเทศบาลตำบลรือเสาะให้เจริญก้าวหน้า สามารถแก้ปัญหา และตอบสนองความต้องการ ได้ตรงตามประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชน

นายมะนอ โต๊ะลูโบ๊ะ รองนายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะได้เป็นประธานพิธีปิดการจัดประชาคมเมือง ครั้งนี้ได้กล่าวขอบคุณ พร้อมได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนจัดเวทีประชาคมเพื่อทำแผนพัฒนารับทราบปัญหาความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น

ประพันธ์ ฤทธิวงศ์/ภาพข่าว


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เทศบาลตำบลรือเสาะ จัดประชาคมเมืองเพื่อสนองความดิดเห็นการเพิ่มเติมในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2561-2564 ) (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/173609