กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษเปิดโครงการสร้างความปรองดองสื่อมวลชนสัมพันธ์ ลดความขัดแย้งสู่ความสามัคคีกับการร่วมขับเคลื่อนสู่ไทยแลนด์ 4.0

เปิดอ่าน 124 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

 

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ที่ห้องประชุม กศน. จังหวัดศรีสะเกษ พันเอกทัศน์พล สุพีสุนทร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ(ฝ่ายทหาร) ได้เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความปรองดองสื่อมวลชนสัมพันธ์ ลดความขัดแย้งสู่ความสามัคคีกับการร่วมขับเคลื่อนสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยมีนายไพชยนต์ ขนะกาญจน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ และนางวันวิภา แพงแก้ว ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ นำสื่อมวลชนโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และนักจัดรายการในจังหวัดศรีสะเกษเข้าร่วมสัมมนาจำนวน 50 คน ทั้งนี้ก็เพื่อให้สื่อมวลชนจังหวัดศรีสะเกษได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในบทบาทสื่อมวลชนในยุคโซเชี่ยลมีเดีย

โดยเน้นความรวดเร็วและถูกต้องกับกลุ่มเป้าหมาย ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง สร้างภาพพจน์ที่ดีต่อส่วนราชการ เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ และเป็นเครือข่ายแจ้งข่าวสารระหว่างกันในลักษณะสื่อมวลชนสัมพันธ์ เพื่อความปรองดองสมานฉันท์ลดความขัดแย้งสู่ความสามัคคีกับการร่วมขับเคลื่อนสู่ไทยแลนด์ 4.0 และสร้างความเข้าใจร่วมกันในการทำหน้าที่สื่อมวลชนอย่างตรงไปตรงมา โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ ต่อไป

บุญทัน ธุศรีวรรณ ข่าว/ภาพ


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษเปิดโครงการสร้างความปรองดองสื่อมวลชนสัมพันธ์ ลดความขัดแย้งสู่ความสามัคคีกับการร่วมขับเคลื่อนสู่ไทยแลนด์ 4.0

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/173603