วันสตรีสากล จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2561 “พลังสตรีชนบท พลังขับเคลื่อนสังคมไทย” และมอบประกาศเกียรติบัตรสตรีดีเด่น

เปิดอ่าน 117 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

 

  วันสตรีสากล จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2561 “พลังสตรีชนบท พลังขับเคลื่อนสังคมไทย” และมอบประกาศเกียรติบัตรสตรีดีเด่น

โดยมี นายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ นำกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย องค์กรสตรี และสตรี ได่แก่ คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด คฯะกรรมการพัฒนาสตรีระดับจังหวัด (กพสจ.) คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ (กพสอ.) และภาคีเครือข่ายสตรีอาสาสมัคร จำนวน 300 คน เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังคมสมัครถึงสำคัญของวันสตรีสากล สนับสนุนและร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสตรีชุมชนและสังคม เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล เพื่อสร้างเจตคติของสังคมไทย ให้คำนึงถึงศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ส่งเสริมศักยภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรีและส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิงและชาย เพื่อส่งเสริมสตรีให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี และเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่องค์กรสตรีและสตรีที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาศักยภาพสตรีต่อไป

บุญทัน ธุศรีวรรณ ข่าว/ภาพ


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : วันสตรีสากล จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2561 “พลังสตรีชนบท พลังขับเคลื่อนสังคมไทย” และมอบประกาศเกียรติบัตรสตรีดีเด่น

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/173582