นราธิวาส สนง.วัฒนธรรมอำเภอรือเสาะ จัดกิจกรรมค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม (มีคลิป)

เปิดอ่าน 458 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ณนายนิติพงษ์ ทาหา ปลัดอาวุโสอำเภอรือเสาะ เป็นประธานเปิดโครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม ปี 2561โดยนายอัสนาวี บูกุ นักวิชาการวัฒนธรรมรือเสาะ กล่าวรายงาน โดยมี นางอุษณีย์ ธุวโชติ วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส ได้ให้เกียรติมาพบปะและให้โอวาท ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการให้เกียรติมาร่วมงาน

การ จัดกิจกรรมค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา รู้จักการทำคุณประโยชน์ให้กับส่วนรวม มีความรู้ ความเข้าใจ ยอมรับ เคารพในความแตกต่างหลากหลายของเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม สามารถดำเนินชีวิตเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุขมีเด็กและเยาวชนผู้เข้าร่วมจากโรงเรียน 6 โรงเรียน โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12- 14 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านยะบะ (อุปการวิทยา) อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

ประพันธ์ ฤทธิวงศ์/ ภาพข่าว


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง :   นราธิวาส สนง.วัฒนธรรมอำเภอรือเสาะ จัดกิจกรรมค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/173548