อำเภออุทุมพรพิสัยจัดแข่งขันกีฬาสร้างสรรค์สังคมไทยต้านภัยยาเสพติดและรณรงค์ลดการใช้ความรุนแรงในสังคม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

เปิดอ่าน 265 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0


เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 16.00 น. ที่สนามฟุตบอลกลางทุ่งนา วัดศรีสมบูรณ์รัตนาราม บ้านหนองแคน ต.สำโรง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ พล.ต.พูลศักดิ์ สมบูรณ์ ผอ.สำนักปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายใน กองทัพบก จังหวัดที่ 11 ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาสร้างสรรค์สังคมไทย ต้านภัยยาเสพติด และรณรงค์ลดการใช้ความรุนแรงในสังคม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

โดยมี นายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภออุทุมพรพิสัย พร้อมด้วย นายไพชยนต์ ชนะกาญจน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ นายประวิทย์ จารุรัชกุล นายก อบต.สำโรง นายปิติ เทพเกษตรกุล นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง นำนักกีฬา เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมด้วยเป็นจำนวนมาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่ได้เล่นกีฬา โดยไม่พึ่งพายาเสพติด มีสุขภาพพลานามัยที่ดี รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อยกระดับมาตรฐานการเล่นกีฬาในท้องถิ่นให้สูงขึ้น รู้รัก สามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนโดยอาศัยกีฬาเป็เครื่องมือสำคัญ


บุญทัน ธุศรีวรรณ ภาพ/ข่าว


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : อำเภออุทุมพรพิสัยจัดแข่งขันกีฬาสร้างสรรค์สังคมไทยต้านภัยยาเสพติดและรณรงค์ลดการใช้ความรุนแรงในสังคม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/172172