พังงา/ ตรวจเข้มสภาพการทำงานของแรงงานในเรือประมงทะเล ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์

เปิดอ่าน 214 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

นายอุดม หฤษฏ์วงศ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา นำชุดบูรณาการจากหน่วยงานต่างๆ ของจังหวัดพังงา พร้อมด้วยศูนย์ PIPO อ.คุระบุรี องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ILO และ องค์การระหว่างประเทศเพื่อโยกย้ายถิ่นฐาน IOM ทำการออกตรวจสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในเรือประมงทะเล บริเวณน่านน้ำทะเล อ.คุระบุรี จังหวัดพังงา และได้ทำการเรียกตรวจเรือประมงประเภทต่างๆ รวม 6 ลำ พร้อมทำการตรวจทะเบียนเรือ ใบประมงพาณิชย์ สัญญาจ้างแรงงาน ใบอนุญาตทำงาน พบลูกจ้างแรงงานทั้งหมด 139 คน เป็นคนไทย 11 คน

และเป็นแรงงานเพื่อนบ้านสัญชาติเมียนมา 166 คน จากการตรวจสอบพบว่า นายจ้างเจ้าของเรือทั้ง 6 ลำ ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ไม่พบการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ โดยเจ้าหน้าที่ได้แนะนำหลักปฏิบัติต่างๆให้ไต๋เรือและแรงงานในเรือได้รับทราบ พร้อมสอบถามถึงความเป็นอยู่ของแรงงานในเรือ

จากการออกตรวจครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ของรัฐบาล และ คสช. เป็นการคุ้มครองแรงงานในด้านประมงทะเลและการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลและกิจการที่เกี่ยวเนื่องและเพื่อให้ผู้ประกอบกิจการเรือประมงทะเลใน จังหวัดพังงา ได้ตระหนักถึงความสำคัญและป้องกันมิให้เกิดการเอาเปรียบแรงงาน การบังคับใช้แรงงาน การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย การค้ามนุษย์ด้านแรงงานส่งผลที่ดีต่อภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดพังงา และประเทศไทย

ด้วยการเผยแพร่รายงานการค้ามนุษย์ หรือ ทิปรีพอร์ท ปี 2560 ยังคงพบว่าสถานการณ์การค้ามนุษย์ในประเทศไทยยังอยู่ในเทียร์ 2 เฝ้าระวัง จากเกณฑ์กฎหมายของสหรัฐอเมริกาที่ได้จัดระดับประเทศต่างๆออกเป็น 4 ระดับ คือ ระดับดีที่สุด เทียร์ 1 หมายถึง ประเทศที่ถึงมาตรฐานขั้นต่ำของสหรัฐฯ ทั้งด้านการป้องกันและบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์และการคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์ ระดับต่อมาคือ

เทียร์ 2 คือประเทศที่ดำเนินการไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ำ แต่มีความพยายามปรับปรุงแก้ไข ระดับเทียร์ 2 (Watch List) เฝ้าระวัง คือ ไม่มีความชัดเจนว่าได้มีความพยายามในดำเนินการต่อต้านการค้ามนุษย์ แต่กำลังใช้ความพยายามอย่างยิ่งในการที่จะปฏิบัติให้ได้ตามมาตรฐาน ส่วนต่ำสุดคือระดับเทียร์ 3 หมายถึง ประเทศที่ไม่มีพยายามใด ซึ่งอาจถูกระงับการให้ความช่วยเหลือที่ไม่ใช่ความช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมและการค้าได้

อโนทัย งานดี/พังงา


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : พังงา/ ตรวจเข้มสภาพการทำงานของแรงงานในเรือประมงทะเล ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/171976