อุบลราชธานี….ปลัดอำเภอนาตาล ร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ ตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายบริเวณตลาดนัดชายแดน…

เปิดอ่าน 148 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0


เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 06.00 น.ภายใต้การอำนวยการของนายกองตรีนพดล ห้วยอำพัน ผบ.ร้อย อส.อ.นาตาลที่ 23/นายอำเภอนาตาล. ได้สั่งการให้นายหมวดโทไชยศักดิ์ ทุมวงษ์ปลัดอำเภอนาตาล/ผช.ผบ.ร้อย อส.อ.นาตาลที่ 23 ร่วมกับทาง กองร้อย อส.อ.นาตาลที่ 23 ,ตชด.227 ผู้ใหญ่บ้าน ต.พะลาน ชุด ชรบ.ต.พะลาน และ ผรส.ต.พะลาน ร่วมกันตรวจค้นหายาเสพติด และสิ่งผิดกฏหมายประชาชน สปป.ลาว ที่ข้ามมาซื้อสินค้าตลาดนัดชายแดนบ้านปากแซง ม.3 ต.พะลาน อ.นาตาล จ.อุบลฯ ครั้งนี้ก็เพื่อป้องกันการลักลอบสิ่งผิดกฎหมายและยาเสพติดเข้าราชอาณาจักร ซึ่งจากการตรวจค้นผลการปฏิบัติไม่พบสิ่งผิดกฎหมายเหตุการณ์ทั่วไปปกติ

ข้อมูลภาพ/ข่าว
คงคา 424 ทีมงานข่าวทศพร ประจำอำเภอนาตาล รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : อุบลราชธานี….ปลัดอำเภอนาตาล ร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ ตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายบริเวณตลาดนัดชายแดน…

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/171656