จังหวัดนครสวรรค์เตรียมเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (พ.ศ. 2563)

เปิดอ่าน 348 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา  นายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 (พ.ศ. 2565) และกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (พ.ศ. 2563) และครั้งที่ 37 (พ.ศ. 2564) ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. ที่ประชุมได้มีการพิจารณาจังหวัดที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 (พ.ศ. 2565)

และกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (พ.ศ. 2563) และครั้งที่ 37 (พ.ศ. 2564)  คณะกรรมการฯ จึงได้เชิญจังหวัดที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 (พ.ศ. 2565) มานำเสนอความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดังกล่าว โดยมีจังหวัดที่มีความพร้อม 5 จังหวัด ได้แก่ จ.จันทบุรี, จ.กาญจนบุรี, จ.อุบลราชธานี, จ.อุดรธานี และ จ.เพชรบูรณ์ ส่วนจังหวัดที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (พ.ศ. 2563) มี 3 จังหวัด ได้แก่ จ.ตราด, จ.นครสวรรค์ และ จ.อุดรธานี ส่วนกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 (พ.ศ. 2564) มี 3 จังหวัด ได้แก่ จ.นครราชสีมา, จ.อุดรธานี และ จ.พัทลุง  ซึ่งทางคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตามที่จังหวัดต่างๆ ได้นำเสนอแล้วได้รับทราบถึงจุดเด่น ความโดดเด่นในด้านต่างๆ ประสบการณ์ การมีส่วนร่วม ความพร้อมของสนามกีฬา โอกาสในการพัฒนาด้านการกีฬาของจังหวัดที่เสนอขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดังกล่าว และจะเดินทางไปสำรวจความพร้อมของจังหวัดที่เสนอขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 2561 ก่อนที่จะรวบรวมข้อมูลนำเสนอต่อคณะกรรมการ กกท. พิจารณาต่อไป

กณต ทาทิพย์ ข่าว/ภาพ/นครสวรรค์


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : จังหวัดนครสวรรค์เตรียมเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (พ.ศ. 2563)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/169548