นราธิวาส พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จัดการแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์ชายแดนใต้ระดับอำเภอ ปี 2561(มีคลิป)

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2018 22:11
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0
228 views

เมื่อวันที 26 กุมภาพันธ์ 2561 ที่สนามกีฬาเทศบาลตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ ให้เกียรติเป็นประธานพีธีเปิดการจัดการแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์ชายแดนใต้ระดับอำเภอ ประจำปี 2561 โดยมีนายนคเรศ หลิกแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการรักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภอรือเสาะ กล่าวรายงาน

สำหรับการจัดการแข่งขันจัดการแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์ชายแดนใต้ระดับอำเภอ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของชุมชน ในการสร้างความสมานฉันท์ ความรัก ความสามัคคี สร้างทัศนคติที่ดีต่อกันระหว่างประชาชน ผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้
ประเภทกีฬาที่จะทำการแข่งขันมี 2 ประเภท คือ กีฬาสากล ได้แก่การแข่งขันฟุตบอลชาย และการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง และกีฬาพื้นบ้าน การแข่งขันวิ่งพลัดกระสอบ การแข่งขันวิ่งพลัดกาบหมาก และการแข่งขันวิ่งผลัดสามขา

ประพันธ์ ฤทธิวงศ์ /ภาพข่าว


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับคลิป : นราธิวาส พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จัดการแข่งขันกีฬาสร้างความสัมพันธ์ชายแดนใต้ระดับอำเภอ ปี 2561(มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/169472