นักปั่น 2 ล้อ-นักท่องเที่ยว นับ 1,000 คน ร่วม กิจกรรม “ มหกรรมปั่นจักรยานมิตรภาพไทย –เมียนมา ครั้งที่ 19 ประจำปี 2018 “ แม่สอด(ตาก)- เมียวดี Sister City

เปิดอ่าน 255 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก-พ.อ.อาสาฬหะ พูลสุวรรณ ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหาราบที่ 14 แม่สอด- เดินทางมาร่วมเป็นประธานพิธีเปิดโครงการมหกรรมปั่นจักรยานมิตรภาพไทย-เมียนมาร์ 2018 แม่สอด(ตาก)- เมียวดี(สหภาพเมียนมา) Sister City โดยมีการปล่อยตัวที่บริเวณศูนย์การค้าเมยซิตี้ เชิงสะพานมิตรภาพไทย-พม่า แห่งที่ 1 บ้านริมเมย หมู่ 2 ตำบลท่าสายลวด อ.แม่สอด จังหวัดตาก โดยมี พ.ต.อ.แมน รัตนประทีป ผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก(ด่านแม่สอด)-นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก-นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ตาก-นางสาว ธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดตาก-นายนายชวพันธ์ ชวเจริญพันธ์ ประธานหอการคาจังหวัดตาก-ส่วนราชการ ภาครัฐและเอกชน จังหวัดตากและจังหวัดเมียวดี

รวมทั้งนักปั่นจักรยาน นักท่องเที่ยวชาวไทยและเมียนมา กว่า 1,500 คน เข้าร่วมกิจกรรมสานความสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว 2 แผ่นดินไทย-เมียนมา และส่งเสริมการท่องเที่ยว โดย พ.ต.อ.แมน รัตนประทีป ผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก(ด่านแม่สอด) ได้มีการประสานความร่วมมือกับด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเมียวดี ในการข้ามแดนของนักปั่นจักรยาน บรรยากาศที่ริมชายแดนคึกคัก ส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ-การค้า-การท่องเที่ยวและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

รายงานข่าวแจ้งว่าการจัดกิจกรรม มหกรรมปั่นจักรยานมิตรภาพไทย –เมียนมา ครั้งที่ 19 ประจำปี 2018 “ แม่สอด(ตาก)- เมียวดี Sister City นั้นได้ดำเนินการมาติดต่อกัน 19 ปี แล้ว เพื่อ เป็นการกระตุ้นให้เกิดการกระจายรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดตาก เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันของประชาชนชาวไทยและชาวพม่า ส่งเสริมให้ประชาชนมีการออกกำลังกายและรักษาสุขภาพ ตลอดจนเป็นการรณรงค์ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและลดมลพิษในอากาศ โดยจะมีการจัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกๆปี

 

ธนารักษ์ พินิจวงษ์ รายงาน

 


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : นักปั่น 2 ล้อ-นักท่องเที่ยว นับ 1,000 คน ร่วม กิจกรรม “ มหกรรมปั่นจักรยานมิตรภาพไทย –เมียนมา ครั้งที่ 19 ประจำปี 2018 “ แม่สอด(ตาก)- เมียวดี Sister City

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/165724