เกษตรกรเลิกทำนาปรังรัฐหนุนไร่ละ2พันหันปลูกแตงโมตรุษจีนราคาพุ่งรับทรัพย์ยิ้มร่า (มีคลิป)

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2018 23:29
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0
93 views

 

วันที่ 13 ก.พ. 2561 นายกิตติชาติ ชาติยานนท์ เกษตรจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง2561ที่เป็นนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ต้องการส่งเสริมให้เกษตรกรลดพื้นที่การทำนาปรัง เนื่องจากการทำนาปรังมีต้นทุนสูงเสี่ยงต่อโรคแมลงและศัตรูพืช อีกทั้งราคาข้าวในช่วงนี้ก็ตกต่ำตามสภาวะของราคาตลาดโลก ดังนั้นจึงมีโครงการส่งเสริมปลูกพืชหลากหลาย โดยได้ลงพื้นที่ไปดูเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ โดยไปที่ไร่แตงโมของ นางนวล ชัยวิเศษ อายุ 54 ปี อยู่บ้านเลขที่ 26 หมู่ 6 บ้านคลองสะแก-ป่าหวาย ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร ที่ ลด ละ เลิก การทำนาปรัง โดยขอนำพื้นที่ 5 ไร่ เข้าโครงการปลูกพืชหลากหลายด้วยการปลูกแตงโม

เนื่องจากในแปลงนามีแหล่งน้ำจำกัด จึงปลูกแตงโมเพียงแค่ 5 ไร่ ซึ่ง นางนวล เกษตรกรผู้ปลูกแตงโมรายนี้ เล่าว่าลงทุนไร่ละ5,000 บาท ในการปลูกแตงโมให้น้ำแบบหยดใช้เวลา 70 วัน ก็ตัดเก็บผลผลิตขายได้ ซึ่งในปีนี้นับว่าโชคดีมากที่ผลผลิตแตงโมสามารถตัดได้ตรงกับเทศกาลตรุษจีนพอดี จึงทำให้มีแม่ค้าผู้รับซื้อแตงโมจาก จ.สุโขทัย และอีกหลายแห่ง ต่างแย่งกันมาขอเหมาซื้อแตงโมแบบยกไร่ โดยให้ราคาไร่ละ 21,000 บาท โดยการนำคนงานมาตัดหรือเก็บผลผลิตแตงโมด้วยตนเอง การจ้างคนงานตัดและเก็บแตงโมใช้วิธีตัดแล้วใส่หาบแบกมากองรวม ซึ่งต้องจ้างเก็บแตงโมในราคาผลละ 60 สตางค์ ซึ่งถือเป็นการจ้างงานที่ทำให้เกษตรกรมีรายได้จากการรับจ้างอีกช่องทางหนึ่งด้วย นางนวล เกษตรกรผู้ปลูกแตงโม กล่าวทิ้งท้ายว่า ปลูกแตงโมดีกว่าทำนาปรังหลายเท่าลงทุนไร่ละ 5,000 บาท ขายได้ไร่ละ 21,000 บาท ได้รับเงินอุดหนุนจากการเข้าโครงการอีกไร่ละ 2,000 บาท รวมรายรับ 23,000 บาท หักต้นทุนแล้วสรุปมีกำไรถึงไร่ละ 18,000 บาท

ในส่วนของ นายกิตติชาติ ชาติยานนท์ เกษตรจังหวัดพิจิตร กล่าวว่า ปีนี้ จ.พิจิตร มีเกษตรกร 3พันไร่ ขอเข้าร่วมโครงการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง 2561 ซึ่งสามารถนำพื้นที่การเกษตรเข้าร่วมโครงการได้ไม่เกิน 15 ไร่ แต่ต้องไม่ปลูกข้าวแล้วหันมาปลูกพืชไร่ เช่น ข้าวโพด แตงโม พริก พืชผักสวนครัว ซึ่งก็จะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลตามโครงการไร่ละ 2,000 บาท ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เสริมและลดพื้นที่การปลูกข้าวนาปรังดังกล่าว

สิทธิพจน์ พิจิตร


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับคลิป : เกษตรกรเลิกทำนาปรังรัฐหนุนไร่ละ2พันหันปลูกแตงโมตรุษจีนราคาพุ่งรับทรัพย์ยิ้มร่า (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/164694