อําเภอคลองใหญ่จัดการประชุมคณะกรรมการคัดกองยื่นคําขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ที่เข้าเรียกพิจารณาคณะกรรมการระดับอําเภอคลองใหญ่ จํานวน 39 ราย ในกรณีขาดความชัดเจนเกี่ยวกับการมีเชื้อสายไทย ครั้งที่ 1/2561

เปิดอ่าน 59 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0


เวลา 09.30 น.วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ.ห้องประชุมที่ว่าการอําเภอคลองใหญ่ชั้น 2 โดยมีนายชัยวัฒน์ โอชนานนท์ นายอําเภอคลองใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดการประชุมคณะกรรมการคัดกองยื่นคําขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ที่เข้าเรียกพิจารณาคณะกรรมการระดับอําเภอคลองใหญ่ จํานวน 39 ราย ตั้งแต่หมู่ 7-8-9 ในกรณีขาดความชัดเจนเกี่ยวกับการมีเชื้อสายไทย ครั้งที่ 1/2561 พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิจารณาและรับรองการมีเชื้อสายไทย

โดยได้เรียกเข้ามาสอบถามเป็นรายละบุคคลเกี่ยวกับที่มาที่ไปของความเป็นคนไทยพลัดถิ่น เพื่อพิจารณาขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ตามที่พระราชบัญญัติสัญชาติ ฉบับที่ 5 พศ.2555 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2555 และมีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องคําขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น บุงคับใช้แล้วในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ จึงได้ดําเนินการรับคําร้องขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นมาแล้วเกือบ 2,000 คน และคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นได้มีมติรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นแก่ผู้ที่ยื่นคําขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นไว้แล้วนั้นจํานวน 39 ราย

และการประชุมคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นในวันนี้ เพื่อให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในการขอมีบัตรและรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นแก่ผู้ที่ยื่นคําขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น จากการสอบถามแก่ผู้ที่ยื่นคําขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นในวันนี้จํานวน 39 ราย ไม่ผ่านหลักเกณฑในการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับทางอําเภอคลองใหญ่จํานวน 1 คน ผ่านการสอบถามทางคณะกรรมการจํานวน 35 คน และอีกจํานวน 3 คน ให้กลับไปทบทวนอีกครั้งแล้วมาสอบถามใหม่ในรอบต่อไป

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : อําเภอคลองใหญ่จัดการประชุมคณะกรรมการคัดกองยื่นคําขอพิสูจน์และรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ที่เข้าเรียกพิจารณาคณะกรรมการระดับอําเภอคลองใหญ่ จํานวน 39 ราย ในกรณีขาดความชัดเจนเกี่ยวกับการมีเชื้อสายไทย ครั้งที่ 1/2561

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/164688