“ศุภณัฐ สิรันทวิเนติ” เลขาธิการ ศอ.บต.เป็นประธานพิธีเปิด ตรุษจีน อำเภอรือเสาะ คืนความสุข หลากหลายต่างวัฒนธรรม แต่ไม่แตกแยก นำสันติสุขนำมาสู่ผู้คนมีสุข (มีคลิป)

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2018 22:38
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0
173 views

เมื่อ.วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลรือเสาะร่วมกับมูลนิธีรือเสาะประชานุเคราะห์ ได้จัดกิจกรรมรับเทศกาลตรุษจีนได้มอบความบันเทิงคืนความสุขให้กับประชาชน เพื่อที่จะนำสันติสุขมาสู่เมืองรือเสาะน่าอยู่ ผู้คนมีสุขงาน โดยมีนายจักรพันธ์ บันฑรเศรษฐ์ประธานมูลนิธิรือเสาะประชานุเคราะห์ กล่าวต้อนรับ หลังจากนั้นได้ทำพิธีเปิดนายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้(ศอ.บต.) ให้เกียรติมาเป็นประธาน มี นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โดยมี พ.อ.พสิษฐ์ ชาญเลขา หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวอำเภอรือเสาะมาร่วมงานอย่างคับคั่ง
พร้อมในโอกาสนี้ นายกันต์พงษ์ ลิ่มกาญจนา ประธานหอการรค้าจังหวัดยะลาได้กล่าวอวยพรพี่น้องประชาชนเชื้อสายจีน โดยมีนายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่น นายกเทศมนตรีตำบลรือเสาะให้การต้อนรับ

ในงานได้จัดให้มีกิจกรรมขบวนพาเหรดวัฒนธรรมจีน เชิดสิงโต รอบตลาดรือเสาะ การแสดงกิจกรรมต่างๆ บนเวที การเชิดสิงโตมูลนิธิแม่กอเหนี่ยวยะลาและการประกวด MISS CHINA TOWN TOWN รือเสาะ ซึ่งได้มีเข้าร่วมประกวดจำนวน 10 ราย
ผลจากการตัดสิน ปรากฏว่านางสาวแสงทิวา ปาโอะ หมายเลข 4 คว้ารางวัลMISS CHINA TOWN TOWN ประจำปี 2561อำเภอรือเสาะผู้ส่ง หน่วยเฉพาะกิจทหารพราน 46 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่ นางสาวหยดน้ำฟ้า บุญธรรม หมายเลข 3 รางวัลรองอันดับ 1 ผู้ส่ง บริษัทยะลา ธนาดุล รองชนะเลิศอันดับที่2ได้แก่นางสาวกัตติกมาส มุสิกะเจริญ หมายเลข 5 ผู้ส่ง ธกส.สาขารือเสาะ รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่นางสาวสร้อยสุดรา แซ่ตัน หมายเลข 6 ผู้ส่ง สภ.รือเสาะ รองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่นางสาวเสาวลักษณ์ หล้ามา หมายเลข 8 และขวัญใจชาวรือเสาะ ได้แก่นางสาวสุชาดา ศรีกะสา หมายเลข 9 ผู้ส่ง พ.อ.พสิษฐ์ ชาญเลขา ผู้ส่ง

สำหรับบรรยากาศในเขตเทศบาลตำบล.รือเสาะ อ.รือเสาะ ในช่วงของวันนี้ ยังคงไม่คึกคักเท่าที่ควร เนื่องจากส่วนใหญ่ประชากรจะเป็นชาวไทยมุสลิมประมาณ 90% เชื่อสาย จีน ที่ยังคงปักหลักไม่ทิ้งถิ่นฐานอยู่จำนวน 160 ครัวเรือน ด้วยความหลากหลายต่างศาสนาต่างเชื้อชาติ ต่างประเพณี ต่างวัฒธรรม แตกต่างแต่ไม่แตกแยก ประชาชนชาวรือเสาะ อยู่ด้วยความรัก สามัคคี
นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ รองเลขา ศอ.บต. ได้กล่าวและชื่นชม พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนในอำเภอรือเสาะ ที่ได้รักษาและส่งเสริมประเพณีที่ดีไว้ แม้จะเป็นอำเภอเล็กๆ ขอให้พวกเราจงภาคภูมิใจในความเป็นลูกหลานชาวรือเสาะ คือเรื่องของวิถิชีวิต ประเพณีวัฒนธรรมของผู้คน ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวไทยพุทธ ชาวไทยเชื้อสายมลายู ชาวไทยเชื้อสายจีน ซึ่งต่างก็มีธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม ที่ได้ปฎิบัติสืบเนืองกันมา ก็ต้องขอชื่นชม ในการร่วมมือ ร่วมแรงใจกันของชาวรือเสาะทุกฝ่าย ซึ่งจะเกิดขึ้นไม่ได้หากปราศจากความรัก ความสามัคคี นี่ก็เป็นสิ่งที่แสดงถึงความพิเศษของอำเภอรือเสาะ

ภาพข่าว/ประพันธ์ ฤทธิวงศ์


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับคลิป :  “ศุภณัฐ สิรันทวิเนติ” เลขาธิการ ศอ.บต.เป็นประธานพิธีเปิด ตรุษจีน อำเภอรือเสาะ คืนความสุข หลากหลายต่างวัฒนธรรม แต่ไม่แตกแยก นำสันติสุขนำมาสู่ผู้คนมีสุข (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/164663