นายสมชัย บูรณะ นายอำเภอน้ำยืน ประธานเปิดอบรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาและเสริมสร้างการเรียนรู้ การเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ณ หอประชุมอำเภอน้ำยืน

เปิดอ่าน 224 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เมื่อเวลา08:30 น. ประธานเปิดอบรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาและเสริมสร้างการเรียนรู้ การเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ณ หอประชุมอำเภอน้ำยืน

จากนั้นเวลา 09:00 น. ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการสัญจร ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน
ในเวลา13:00 น.ตรวจการจัดเตรียมสถานที่ ต้อนรับ คณะองคมนตรี ณ บริเวณ ห้วยบอน ตำบลโซง และเวลา 14:00 น.ประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยเชิญทีมไทยนิยม ยั่งยืนระดับตำบล รับฟังแนวทางการทำงานด้วย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอน้ำยืน

ภาพข่าว/รายงานโดย ณะรินทร์ศาล์ งามวงศ์ ข่าวชัดประเด็นจริง จ.อุบลราชธานี

 


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : นายสมชัย บูรณะ นายอำเภอน้ำยืน ประธานเปิดอบรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาและเสริมสร้างการเรียนรู้ การเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ณ หอประชุมอำเภอน้ำยืน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/164637