นักศึกษา ม.พะเยารณรงค์หน้ากากเสือดำเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (มีคลิป)

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2018 20:32
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0
155 views

ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา รณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการร่วมมือกับเครือข่ายในการที่จะแสดงสัญลักษณ์เพื่อให้กำลังใจหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า ทุ่งใหญ่นเรศวร รวมทั้งปลุกจิตสำนึกให้คนได้รับรู้ในเรื่องของการหวงแหนและอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยไม่ได้มุ่งหวังในเรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยร่วมรณรงค์ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกให้นักศึกษาร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

นายกิตติพงษ์ วงศ์สาม ประธานชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยพะเยา ต้องนำนิสิตนักศึกษา เข้าทำการรณรงค์ภายในบริเวณหน้าหอพักภายในมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นการเชิญชวนนักศึกษาได้ร่วมกันในการที่จะอนุรักษ์ รักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการแสดงสัญลักษณ์ในการสวมใส่หน้ากาก ของสัตว์ป่าชนิดต่างๆ หลากหลายพร้อมกับให้ผู้ร่วมกิจกรรมทำการเขียนข้อความเพื่อให้กำลังใจ เพื่อรวบรวมส่งให้เจ้าหน้าที่อนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่า เพื่อให้เกิดกำลังใจในการทำงาน นอกจากนั้นยังได้ร่วมกันเสวนา ในเรื่องทิศทางของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ตระหนัก ถึงการอนุรักษ์หวงแหนสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ตลอด

โดย นายกิตติพงษ์ ระบุว่าในการทำกิจกรรมดังกล่าวนั้นชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ถือว่าเป็นกิจกรรมของเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่แต่ละมหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินการเพื่อเป็นการแสดงออกถึงการอนุรักษ์สัตว์ป่าทุกชนิดเพื่อให้อยู่ในระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ รวมทั้งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนายวิเชียร หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร เพื่อให้มีกำลังใจในการทำงานที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อไป ซึ่งกระบวนการ ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นการทำกิจกรรมเพื่อมีเป้าประสงค์ในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเท่านั้นไม่ได้ข้องเกี่ยวกับในเรื่องของการเมืองที่จะโจมตีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยการทำกิจกรรมจะเป็นการเผยแพร่ความรู้ในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อให้นักศึกษาได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและร่วมกันที่จะหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติของแผ่นดินต่อไป

สัมภาษณ์…นายกิตติพงษ์ วงศ์สาม ประธานชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยพะเยา

ปัณณวิชญ์/พะเยา


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับคลิป : นักศึกษา ม.พะเยารณรงค์หน้ากากเสือดำเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/164629