การสวดมนต์ “สนธยา ณ สุทธาสวรรย์”ณ พระที่นั่งสุทธาสวรรย์ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชครั้งที่ ๓๑ วันที่ ๑๐-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เปิดอ่าน 103 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เมื่อเวลา ๑๗.๓๐ น.คณะเจ้าภาพและผู้ร่วมพิธีสวดมนต์ ในคืนวันที่ 12 กพ.โดยมีสมาคมจิตอาสาสร้างสรรคสังคมสุขภาวะลพบุรีและสมาคมผู้สื่อข่าวทีวีและสื่อมวลชนลพบุรี ณ ลานสวดมนต์ ข้างพระที่นั่งสุทธาสวรรย์ ได้มีการบรรยายธรรมจากเยาวชน รร.พุทธศาสตร์วันอาทิตย์จากยุวพุทธิกสมาคมลพบุรีจาก รร.บ้านสวนกล้วยจำนวน 3 คน

ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก นายกสมาคมฯ บูชาพระรัตนตรัย และพิธีเริ่มสวดมนต์ประจำวัน การเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลและเป็นมงคลแก่ชีวิต ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุ ผู้นำสวดมนต์-เจริญภาวนาประจำวัน ร่วมจุดประทีปบูชาร่วมถวายราชสักการะและเที่ยวชมงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

นายเมธี เข็มวงศ์ทอง/ข่าว
นายพรเทพ ศรีสมุทร/ภาพ เอกพงษ์ พรหมเรนทร์/ข่าวชัดประเด็นจริง จังหวัดลพบุรี รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : การสวดมนต์ “สนธยา ณ สุทธาสวรรย์”ณ พระที่นั่งสุทธาสวรรย์ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชครั้งที่ ๓๑ วันที่ ๑๐-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/164623