จังหวัดเพชรบูรณ์ โรงเรียนชนแดนวิทยาคมเปิดบ้านวิชาการ (Open house)

เปิดอ่าน 204 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ที่หอประชุมโรงเรียนชนแดนวิทยาคม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ นายชาครินทร์ อินอิ่มวรปราชญ์ นายอำเภอชนแดน เป็นประธานเปิดบ้านวิชาการ (Open house)วัตถุประสงค์ เพื่อแสดงผลงานทางการจัดการศึกษาของคณะครูและนักเรียน เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นที่รับทราบโดยทั่วไปและเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา ในงานมีกิจกรรมการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย – เกาหลีเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของประเทศเกาหลี และการแสดงของนักเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเช่นภาษาอังกฤษ และ ภาษาจีนและการแสดงผลงาน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชนร่วมรับชมโดย ประธานโชว์เขียนภาษจีนโชว์ คำว่า “รื่อ รื่อ ห่าว รื่อ” แปลเป็นไทยว่า “ทุกวันเป็นวันมงคล” โดยมี นายประทาน หาดยาว รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต 40 เพชรบูรณ์ เข้าร่วมพิธีและโรงเรียนในพื้นที่จำนวน 14 โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมมีนายกำเชาว์ อารีย์รักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชากรต้อนรับและรับรอง

โรงเรียนชนแดนวิทยาคม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดทำการเรียน การสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 701 คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 45 คน ในปีการศึกษานี้ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดชุมชนได้ร่วมกันจัดการศึกษาทุกวิถีทางอย่างเต็มความสามารถจนประสบผลสำเร็จ

 

อุดมศักดิ์ เหล็กคำ/มนสิชา คล้ายแก้ว จังหวัดเพชรบูรณ์


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : จังหวัดเพชรบูรณ์ โรงเรียนชนแดนวิทยาคมเปิดบ้านวิชาการ (Open house)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/164611