นักศึกษา ม.พะเยาเตรียมรณรงค์หน้ากากเสือดำเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (มีคลิป)

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2018 22:16
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0
122 views

ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา เตรียมรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการร่วมมือกับเครือข่ายในการที่จะแสดงสัญลักษณ์เพื่อให้กำลังใจหัวหน้า หน่วยอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า ทุ่งใหญ่นเรศวร รวมทั้งปลุกจิตสำนึกให้คนได้รับรู้ในเรื่องของการหวงแหนและอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยไม่ได้มุ่งหวังในเรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง

ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ ที่ปรึกษาชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยพะเยา ต้องทำการชี้แจงความเข้าใจให้กับประชาชนทั่วไปได้รับทราบ หลังทางชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา จะดำเนินการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการแสดงสัญลักษณ์ในการสวมใส่หน้ากาก ของสัตว์ป่าชนิดต่างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงเป็นเสือดำเพื่อแสดงออกถึงการอนุรักษ์หวงแหนสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ตลอดจนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนายวิเชียรหัวหน้าหน่วยอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร

โกย ดร.รัฐภูมิ ระบุว่าในการทำกิจกรรมดังกล่าวนั้นในฐานะที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้เป็นผู้ดูแลในเรื่องนี้ ถือว่าเป็นกิจกรรมของเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่แต่ละมหาวิทยาลัยได้มีการดำเนินการเพื่อเป็นการแสดงออกถึงการอนุรักษ์สัตว์ป่าทุกชนิดเพื่อให้อยู่ในระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ รวมทั้งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนายวิเชียร หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร เพื่อให้มีกำลังใจในการทำงานที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อไป ซึ่งกระบวนการ ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นการทำกิจกรรมเพื่อมีเป้าประสงค์ในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเท่านั้นไม่ได้ข้องเกี่ยวกับในเรื่องของการเมืองที่จะโจมตีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยการทำกิจกรรมจะเป็นการเผยแพร่ความรู้ในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและร่วมกันที่จะหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติของแผ่นดินต่อไป

ปัณณวิชญ์/พะเยา


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับคลิป :  นักศึกษา ม.พะเยาเตรียมรณรงค์หน้ากากเสือดำเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/164255