หลายหน่วยงานลงตรวจสินค้าเกษตรที่ตลาดสด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคในช่วงเทศกาลตรุษจีน (มีคลิป)

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2018 20:34
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0
94 views

ชมคลิปที่นี่ี https://youtu.be/GXfy5RjWr5U

ช่วงเทศกาลตรุษจีนของทุกๆปี ชาวไทยเชื้อสายจีนจะมีการจับจ่ายซื้อขายเครื่องเซ่นไหว้บรรพบุรุษตามประเพณีปีใหม่จีนหรือตรุษจีน สินค้าอุปโภคบริโภคประเภทเนื้อสัตว์ เช่น เนื้อสุกร เนื้อไก่ เป็ด และอื่นๆ จึงมีปริมาณความต้องการที่สูงขึ้น หลายหน่วยงานในจังหวัดนครสวรรค์ ทั้งสำนักงานปศุสัตว์ พาณิชย์จังหวัด ชั่งตวงวัด ได้ร่วมกันลงพื้น ตลาดบ่อนไก่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

ออกตรวจคุณภาพสินค้าเกษตร อาทิ เนื้อไก่ เนื้อสุกร พืชผัก สัตว์น้ำ ที่จำหน่ายในตลาดสดบ่อนไก่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ เพื่อตรวจหาสารตกค้างหรือสารต้องห้าม ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคในช่วงเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพ ระหว่างวันที่ 9-20 กุมภาพันธ์ 2561 นายพิษณุ ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ กล่าวว่า

เจ้าหน้าที่จะออกปฏิบัติงานสุ่มเก็บตัวอย่างเนื้อสุกร เนื้อไก่ ผลิตภัณฑ์สัตว์ ส่งห้องปฏิบัติการหาตรวจหาสารต้องห้ามประภทสารเร่งเนื้อแดง,จุลินทรีย์ก่อโรค เช่น อีโคไล ซาลโมเนลล่า ทีบีซี ตรวจยาปฏิชีวนะห้ามใช้ เช่น ไนโตรฟูแลน คลอแรมเฟนิคอล และการตรวจใบอนุญาตจำหน่ายเนื้อสัตว์ สำหรับการออกปฏิบัติการสุ่มตรวจสินค้าในตลาดสดช่วงตรุษจีนและการให้คำแนะนำวิธีการเลือกซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพที่สะอาดปลอดภัยแก่ประชาชนที่มาจับจ่ายให้เลือกซื้อสินค้าในตลาดที่มีมาตรฐานสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” เครื่องหมายตัว Q จะดำเนินการในตลาดสดทุกอำเภอ ทั้งนี้เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคในช่วงเทศกาลตรุษจีน

กณต ทาทิพย์  ข่าว/ภาพ

นครสวรรค์


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับคลิป : หลายหน่วยงานลงตรวจสินค้าเกษตรที่ตลาดสด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคในช่วงเทศกาลตรุษจีน (มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/164222