อาชีวะอุบลฯรวมพลังอวดความเป็นเลิศ “อาชีวศึกษา คือผู้ทรงคุณค่าของสังคม” เตรียมแสดงผลงานวิชาชีพและชุดโคมไฟสว่างไสวรับเทศกาลตรุษจีนปีนี้ที่เซ็นทรัลอุบลฯ

เปิดอ่าน 294 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

นายธวัชชัย พันธ์นิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ในวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2561ในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ เซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี นำครูและนักเรียน นักศึกษา แต่ละสาขาวิชาจัดนิทรรศการภายใต้ชื่องาน “อาชีวะปริทรรศน์ 2561” ที่บริเวณลานจัดกิจกรรมเซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี โดยกิจกรรมที่นำมาจัดแสดงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีร่วมกับเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี จัดแสดงโคมไฟบริเวณพื้นที่ด้านหน้าห้างสรรพสินค้า โชว์ความสวยงามในการตกแต่งสถานที่รับเทศกาลตรุษจีนปีนี้ ด้วยความสว่างไสวของโคมไฟรูปสัตว์น้อยใหญ่ประมาณ 30 ตัว ในบริเวณหน้างาน โดยจุดที่จะสร้างสีสันให้พื้นที่โดดเด่นมองเห็นแต่ไกลนั่นคือ โคมไฟนักษัตรปีจอสัญลักษณ์ประจำปีจะแต่งเติมสีสันของงานให้โดดเด่นด้วยโคมไฟเจ้าหมาแสนรักที่มีความสูงถึง 5 เมตร พร้อมรายล้อมด้วยสีสันของสัตว์น้อยใหญ่ สร้างความสว่างไสวสวยงามน่าประทับใจและเป็นจุดบันทึกภาพสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวงานและจับจ่ายซื้อของในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้

ในส่วนกิจกรรมส่วนที่ 2 นั้น ได้แก่ การจัดแสดงนิทรรศการและสาธิตผลงานนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่ด้านในห้างสรรพสินค้า ณ ลานจัดกิจกรรมเซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี ด้วยเป็นการนำเสนอผลงานของคณะวิชาคหกรรม ศิลปกรรม อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม คณะวิชาพื้นฐาน และคณะวิชาบริหารธุรกิจ อาทิ การสาธิตร้อยมาลัยและแกะสลักผักผลไม้ การจัดทำกระเป๋าผ้าตุ๊กตาจากเศษวัสดุธรรมชาติ การสาธิตการทำคัพเค้กแสนอร่อยและเมนูอาหารเพื่อสุขภาพสูตรเด็ด ศิลปะการผสมเครื่องดื่มบาร์เทนเดอร์ ศิลปะการแตกแต่งโต๊ะอาหารเพื่อธุรกิจ การสาธิตการวาดภาพคนเหมือน งานแกะสลักเทียน โฟม โอเอซิสเพื่อธุรกิจ การออกแบบตกแต่งภายใน คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียร์ งานปริ้นสกรีนด้วยคอมพิวเจอร์และกิจกรรมการเปิดโลกอาชีพให้คำปรึกษาแนะนำและรับสมัครเรียนต่อสายอาชีพที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ทั้งนี้กิจกรรมทั้ง 2 ส่วน ขณะนี้กำลังเตรียมงานเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์สวยงามและน่าสนใจมากที่สุดในทุกๆจุดของการจัดแสดง โดยเฉพาะโคมไฟขณะนี้ ครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอและแผนกวิชาคหกรรมกำลังเร่งเย็บผ้าส่วนที่เป็นโครงสร้างของโคมไฟให้สวยงามทันตามกำหนดเวลาจัดแสดง ซึ่งออกแบบจัดทำโครงสร้างรวมถึงระบบไฟโดยคณะครู นักเรียน นักศึกษา คณะวิชาศิลปกรรมและนักการภารโรง ทั้งนี้มีกำหนดเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสความเป็นวิชาชีพในการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี

ตั้งแต่เวลา 08.30-21.00 น. ในระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี จึงขอเชิญชวนทุกท่านเที่ยวชมงาน “อาชีวปริทรรศน์ ประจำปี 2561” ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้เพื่อสัมผัสความเป็นวิชาชีพในด้านสาขาต่างๆแล้วท่านจะพบว่า “ผู้เรียนอาชีวศึกษา คือผู้ทรงคุณค่าของสังคม” เรียนอาชีวศึกษาตอบโจทย์การมีงานทำเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับครอบครัว สังคมและประเทศชาติอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ขอขอบคุณข้อมูล/ภาพ จาก ปชส.อาชีวะศึกษาอุบลราชธานี
ทศพร ก้อนแก้ว รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : อาชีวะอุบลฯรวมพลังอวดความเป็นเลิศ “อาชีวศึกษา คือผู้ทรงคุณค่าของสังคม” เตรียมแสดงผลงานวิชาชีพและชุดโคมไฟสว่างไสวรับเทศกาลตรุษจีนปีนี้ที่เซ็นทรัลอุบลฯ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/163104