นายกฝอ นครแม่สอด ประชุมเตรียมจัดมหกรรมการแข่งขันกีฬา Sport Night Sport Day 2 แผ่นดิน นครแม่สอด=เมืองเมียวดี Sister City หลังส่งมอบ สนาม “นครแม่สอด ซ็อคเกอร์ อารีน่า” NAKHONMAESOT SOCCER ARENA โดยการสนับสนุนของ KING POWER

เปิดอ่าน 135 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

นายกฝอ นครแม่สอด ประชุมเตรียมจัดมหกรรมการแข่งขันกีฬา Sport Night Sport Day 2 แผ่นดิน นครแม่สอด=เมืองเมียวดี Sister City
หลังส่งมอบ สนาม “นครแม่สอด ซ็อคเกอร์ อารีน่า” NAKHONMAESOT SOCCER ARENA โดยการสนับสนุนของ KING POWER

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.นายกฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก พร้อมคณะผู้บริหาร-สมาชิกสภาเทศบาล(สท.)นครแม่สอด- ปลัดเทศบาล-รองปลัด-ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนการงานเทศบาลนครแม่สอด -ประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 5/2561 ที่ห้อง AEC สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีประเด็นสำคัญคือเตรียมจัดมหกรรมการแข่งขันกีฬา Sport Night Sport Day 2 แผ่นดิน นครแม่สอด=เมืองเมียวดี Sister City เพื่อเฉลิมฉลองสนามฟุตบอล NAKHONMAESOT SOCCER ARENA “นครแม่สอด ซ็อคเกอร์ อารีน่า” ภายหลังบริษัท KING POWER ได้ส่งมอบให้เป็นสนามของชุมชนคนนครแม่สอด หน้าศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ถนนสายเอเชีย เทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก และฉลองสนามลอนเทนนิสนครแม่สอด สนามแห่งใหม่

 

รายงานข่าวแจ้งว่า KING POWER ได้ส่งมอบ ที่สนาม NAKHONMAESOT SOCCER ARENA “นครแม่สอด ซ็อคเกอร์ อารีน่า” แล้ว และทาง ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.นายกฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จึงได้มีนโยบายต่อเนื่องจัดมหกรรมการแข่งขันกีฬา Sport Night Sport Day 2 แผ่นดิน นครแม่สอด=เมืองเมียวดี Sister City ในการสนับสนุนกีฬาให้ นักเรียน เยาวชน ประชาชน ชาวนครแม่สอดและเมือเมียวดี สหภาพเมียนมา ในฐานะบ้านพี่ เมืองน้อง Sister City คาดว่าจะจัดการแข่งขัน
Sport Night Sport Day “นครแม่สอด ซ็อคเกอร์ อารีน่า” ในช่วงเดือนมีนาคม 2561
//////////


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : นายกฝอ นครแม่สอด ประชุมเตรียมจัดมหกรรมการแข่งขันกีฬา Sport Night Sport Day 2 แผ่นดิน นครแม่สอด=เมืองเมียวดี Sister City หลังส่งมอบ สนาม “นครแม่สอด ซ็อคเกอร์ อารีน่า” NAKHONMAESOT SOCCER ARENA โดยการสนับสนุนของ KING POWER

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/162993