“วิถีถิ่น วิถีไทย” กรมการท่องเที่ยว บุกอีสานใต้ เยือนชุมชนต้นแบบ เน้นสร้างคน อบรมเข้มผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ เพื่อการเป็นเจ้าบ้านที่ดีและบูรณาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ขานรับนโยบายพัฒนาเมืองรอง สานพลังประชารัฐ เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากมุ่งสร้างเม็ดเงินแก่ประชาชนในท้องถิ่นและเน้นการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

เปิดอ่าน 133 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

 

กรมการท่องเที่ยวโดยนายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมอบรมการท่องเที่ยว “วิถีถิ่น วิถีไทย กลุ่มอีสานใต้” ขึ้นที่โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น โฮเต็ล อุบลราชธานี โดยมอบหมายให้ นายอักษร แสนใหม่ รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งมี มัคคุเทศก์และผู้เกี่ยวข้องโดยตรงกับภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภูมิภาคอีสานใต้ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ในการนี้ได้จัดให้มีการบรรยายสรุปพิเศษ เรื่อง ทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน พร้อมการเสวนา หัวข้อ “ทิศทางการท่องเที่ยวอีสานใต้ ภายใต้การบูรณาการสู่อาเซียน” โดยมีประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประธานหอการค้า ตัวแทนสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภาคเอกชน ตลอดจนองค์กรเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน เข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนให้ไปในทิศทางเดียวกันและเสริมสร้างความยั่งยืนให้เกิดขี้นในทุกมิติต่อไป

รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยวและคณะ ได้นำกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมร่วมเดินทางไปทัศนศึกษาชุมชนที่มีวัฒนธรรมเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านผ้าทอมือ ณ ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาหม่อนไหม ที่บ้านหนองบ่อ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมือง อุบลราชธานี ชมการสาธิตการทอผ้ามัดหมี่ปราสาทผึ้ง โดยการนำของนางประคอง บุญขจร ประธานกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนฯ

จากนั้นคณะได้เดินทางต่อไปยัง บ้านปะอาว ตำบลปะอาว อำเภอเมือง อุบลราชธานี ชุมชนเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า 200 ปี โดยมีนายบุญมี ล้อมวงศ์ ประธานกลุ่มอนุรักษ์หัตถกรรมหล่อทองเหลือง ให้การต้อนรับและนำชมวิธีการหล่อทองเหลืองแบบโบราณแห่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งเป็นวิธีการเดียวกับการทำกระพรวนสัมฤทธิ์ สมัยบ้านเชียง (อุดรธานี) เมื่อ 2,000 ปีก่อน อันเป็นมรดกภูมิปัญญาแห่งอาณาจักรล้านช้าง และเยี่ยมชมกลุ่มทอผ้าไหม ผ้ามัดย้อมด้วยสีจากวัตถุดิบธรรมชาติในท้องถิ่น

นายเชษฐา ไชยสัตย์ ประธานผู้ประสานงาน 6 ชุมชนต้นแบบจังหวัดอุบลราชธานี และประธานชมรมศรีแม่มูล ตัวแทนคณะผู้เข้ารับการอบรม ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า รู้สึกยินดีในรายได้ที่เพิ่มขึ้นของประชาชนในแต่ละชุมชนและพบว่าชาวบ้านมีความสุขอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะที่บ้านปะอาว ซึ่งทำงานหล่อทองเหลืองแบบโบราณกันอย่างขะมักเขม้นและเหน็ดเหนื่อยมาก เพื่อสานต่อภูมิปัญญาอันเป็นมรดกล้ำค่าจากบรรพบุรุษ

ทั้งนี้ ประทับใจมากที่ประธานกลุ่มอนุรักษ์หัตถกรรมหล่อทองเหลือง ฯ ได้กล่าวกับพวกเราว่า “แม้บางช่วงเวลา ชุมชนอาจจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้น้อยมาก แต่ชาวบ้านก็ภาคภูมิใจที่สามารถแสดงออกถึงตัวตนและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือน ซึ่งหมายถึงการที่นักท่องเที่ยวได้มาใช้เวลาอยู่ในบ้านเรานานขึ้นอีก ทำให้เกิดการใช้จ่ายในจังหวัดมากขึ้น ย่อมเป็นการกระจายรายได้สู่ร้านค้า ร้านอาหาร ภาคการขนส่ง ด้านอื่นๆ จนถึงโรงแรมที่พักในจังหวัด” นับเป็นทัศนคติที่ดีมาก ชาวบ้านไม่ได้มองเพียงเพื่อชุมชนตนเองเท่านี้ ยังมองภาพรวมของจังหวัด ให้การต้อนรับผู้มาเยือนและนักท่องเที่ยวด้วยไมตรีจิตที่งดงาม สมกับที่เป็น 1 ใน 6 ชุมชนต้นแบบ ของจังหวัดอุบลราชธานีในเวลานี้ การท่องเที่ยวโดยชุมชนที่นี่ สามารถจับหัวใจของนักท่องเที่ยวได้ สิ่งงดงามเหล่านี้คือเสน่ห์ของคนอีสาน ที่นักท่องเที่ยวถวิลหา นับเป็นวิถีถิ่น วิถีไทยและวิถีคนอีสานโดยแท้

Cr.@เชษฐา ไชยสัตย์
กรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : “วิถีถิ่น วิถีไทย” กรมการท่องเที่ยว บุกอีสานใต้ เยือนชุมชนต้นแบบ เน้นสร้างคน อบรมเข้มผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ เพื่อการเป็นเจ้าบ้านที่ดีและบูรณาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ขานรับนโยบายพัฒนาเมืองรอง สานพลังประชารัฐ เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากมุ่งสร้างเม็ดเงินแก่ประชาชนในท้องถิ่นและเน้นการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/162874