สถาบันพัฒนาแรงงาน 8 นครสวรรค์สอนน้องฝึกอาชีพ

เปิดอ่าน 266 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เมื่อศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. สถาบันพัฒนาแรงงาน 8 นครสวรรค์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรววแรงงาน ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครสวรรค์ (ศอ.ปส.จ.นว.) จัดเปิดฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม (ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด) ตามโครงการศูนย์ขวัญแผ่นดิน ปี 2561 ในสาขาการบริการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ , สาขาการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทให้พลังงานความร้อนเบื้องต้น และสาขาการบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ ระยะเวลาการฝึกจำนวน 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2561 ในการนี้ นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฏฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ มอบหมายืให้นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาศักยภาพแรงงาน เข้าประสาน และดำเนินการฝึกฯ ณ กองพันทหารช่างที่ 4 ค่ายจิระประวัติ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์..

.กณต ทาทิพย์ รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สถาบันพัฒนาแรงงาน 8 นครสวรรค์สอนน้องฝึกอาชีพ

ร่วมแสดงความคิดเห็น