อุบลราชธานีผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่นักศึกษาในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

เปิดอ่าน 196 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. นายธฤติ ประสานสอน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี เดินทางตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจและชีแนะแนวทาง การศึกษาในรั้ว กศน. แก่นักศึกษา กศน.อำเภอวารินชำราบ ในการอบรมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ของนักศึกษา กศน. ระหว่างวันที่ 29 – 31 มกราคม 2561 ณ ศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณป่าดงใหญ่วังอ้อ ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจาก
นายธฤติ ประสานสอน ผอ.กศน.อบ
ทศพร ก้อนแก้ว รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : อุบลราชธานีผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่นักศึกษาในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/160432