แอฟริกาใต้  เจ้าอาวาสวัดธรรมกายโจฮันเนสเบิร์ก บรรยายธรรม ในโอกาสครบรอบ 2 ศตวรรษการเผยแผ่ศาสนา

เปิดอ่าน 238 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 พระครูภาวนาคุณวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์ก สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ได้รับอาราธนาจาก Bishop Victor PHALANA จาก Department of Ecumenism, Chairperson of Inter-Religious Dialogue and Secular Culture เพื่อแนะนำวิธีการฝึกสมาธิ และบรรยายเรื่อง “สันติภาพโลกเกิดขึ้นจากสันติสุขภายใน” ณ St.John Visnney Seminary เมืองพริทอเรีย เมืองหลวงประเทศแอฟริกาใต้ ในโอกาสฉลองครบรอบ 2 ศตวรรษการเผยแผ่คริสตศาสนานิกายคาทอลิกในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ผู้ร่วมการประชุมเป็นบาทหลวงจากคาทอลิกและคริสเตียน รวมถึงผู้นำศาสนาต่างๆ ได้แก่ อิสลาม,ฮินดู,ศาสนาท้องถิ่นชาวแอฟริกา, บาไฮ,ยิวและพระพุทธศาสนา ซึ่งการสอนสมาธิและเนื้อหาเรื่องสันติภาพภายในด้วยการทำสมาธิได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างมากต่างได้รับความสุขและสงบภายใน เมื่อได้รับฟังแนวทางและวิธีสร้างสันติภาพจากคำสอนของพระพุทธศาสนา จึงเป็นการเปิดโลกทัศน์ได้รู้จักคำสอนที่มีคุณค่า หลายคนจะตามไปฝึกสมาธิที่วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์กอีกด้วย

ขอขอบพระคุณภาพ/ข้อมูลจาก
พระครูปลัดนายกวัฒน์
ทศพร ก้อนแก้ว รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : แอฟริกาใต้  เจ้าอาวาสวัดธรรมกายโจฮันเนสเบิร์ก บรรยายธรรม ในโอกาสครบรอบ 2 ศตวรรษการเผยแผ่ศาสนา

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/160400