จังหวัดศรีสะเกษแถลงข่าวงานบุญข้าวจี่กับมหัศจรรย์ของดีโพธิ์ศรีสุวรรณ

เปิดอ่าน 264 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

 

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 13030 น ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ นายอนุสรณ์ แสงกล้า นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เป็นประธานจัดแถลงข่าวงานบุญข้าวจี่กับมหัศจรรย์ของดีโพธิ์ศรีสุวรรณ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ผู้บริหารท้องถิ่นและสื่อมวลชนจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมรับฟังการแถลงข่าวงานบุญข้าวจี่กับมหัศจรรย์ของดีโพธิ์ศรีสุวรรณเป็นจำนวนมาก

นายอนุสรณ์ แสงกล้า นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ กล่าว่า อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ มี 5 ตำบล 80 หมู่บ้าน ประกอบด้วยชน 2 เผ่า คือ ส่วย และลาว สิ่งที่สร้างชื่อเสียงให้อำเภอเป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศคือ “งานบุญปลอดเหล้า” และ“หมูบ้านเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นความภาคภูมิใจของจังหวัดศรีสะเกษ มีป่าไม้ แหล่งน้ำ วัฒนธรรมเฉพาะถิ่น ของดีมากมาย และความเข้มแข็งของผู้นำและชุมชน ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป และกำหนดจัดงานขึ้นในระหว่างวันที่ 8-11 กุมภาพันธ์ 2561 ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

นายอนุสรณ์ แสงกล้า นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ กล่าวต่อไปว่า อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณห่างจากจังหวัดศรีสะเกษไปทางทิศตะวันตกประมาณ 30 กิโลเมตร มีชน 2 เผ่า คือส่วยหรือกูย มีทรัพยากรธรรมชาติคือ ลำห้วยทับทัน มีพืชเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นคือไม้มะดัน ใช้ไก่ย่างไม้มะดัน เครื่องปรุง เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน การย้อมสีผ้าไหม และมีป่าโนนใหญ่ เป็นแหล่งปัจจัย 4 เช่นอาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และสมุนไพร มีสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในป่าโนนใหญ่ เช่น กระดูกไก่กอง ไม้สองสี ทรายไหลแล้ง แต้หลุบ ไม้กลายเป็นหิน กระดูกไก่กอง ต้นไม้มีลำต้นและใบเป็น 2 สี คือแดงกับขาว แต้หลุบ คือต้นแต้(มะค่าแต้) ที่ยุบตัวลงในพื้นดินมองเห็นเฉพาะส่วนปลาย ไม้กลายเป็นหินพบมากบริเวณลำห้วยทับทัน“โสกกระแด้ง” นอกจากนี้ทุกตำบลยังมีนวัตกรรมและของดี เช่นตำบลผือใหญ่ มีพระธาตุศรีโสภณ หมู่บ้านธูปหอม ผ้าไหม หมวกไหบ รำแม่สะเอิง หมอลำ ตำบลโดดมีพระพุทธโพธิ์ศรีสากยมุณี หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตะกร้าเถาวัลย์ ตำบลหนองม้ามี สวนเฉลิมศรีนครินทร์ ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ถุงมือ ตำบลเสียวเป็นตำบลงานบุญปลอดเหล้าและสุขภาวะ ปลูกดอกดาวเรือง วัดสำคัญทางประว้ติศาสตร์ บ้านชาวนา ตำบลอีเซ ล่องแพชมธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์จากไม้มะดัน ถุงมือ กระสอบทราย โฮมสเตย์วิถีชุมชน การจัดงานในครั้งนี้ เป็นการรวบรวมเอาของดีทุกอย่างของอำเภอ ทั้งเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี สินค้า ผลผลิต มาแสดงและจำหน่าย ด้วย

นายสุวรรณ โสดา รองประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ กล่าวว่า งาน“บุญข้าวจี่มหัศจรรย์ของดีโพธิ์ศรีสุวรรณ” มีการออกร้านส่วนราชการ การแสดงของดีแต่ละตำบล การจำหน่ายร้านธงฟ้าราคาประหยัด โอท๊อบจากต่างอำเภอ โฮมผ้าป่าจากตำบล หมู่บ้าน ส่วนราชการ อปท. การอนุรักษ์หมอสูตรแต่ละตำบล การประกวดพานบายศรี การประกวดหมอลำกลอน การประกวดพิณ แคน ว่าวสโน วัฒนธรรมพื้นบ้าน ขบวนแห่ข้าวจี่และวัฒนธรรมรำแม่สะเอิง ฝีฟ้า การแสดงแสง สีเสียง ชุดเปิดฟ้าอัญมณีโพธิ์ศรีสุวรรณ ประกวดธิดาข้าวจี่ สลับการเดินแบบผ้าพื้นเมือง ปั่นจักรยานชมของดี ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง หนังบักตื้อ กีฬาชกมวยไทย และล่องแพชมธรรมชาติห้วยทับทัน

บุญทัน ธุศรีวรรณ ภาพ/ข่าว


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : จังหวัดศรีสะเกษแถลงข่าวงานบุญข้าวจี่กับมหัศจรรย์ของดีโพธิ์ศรีสุวรรณ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/158388