คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษมอบวุฒิบัตรและช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่สอบบรรจุรับราชการครู

เปิดอ่าน 139 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ที่อาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นายศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ นายกสมาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดงานวันครู ครั้งที่ 5 “ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา” พร้อมกับมอบวุฒิบัตร และช่อดอกไม้แสดงความยินดี แก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ที่สามารถสอบบรรจุเข้ารับราชการครู จำนวน 260 คน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นวันแห่งการรำลึกถึงความสำคัญของครูในฐานะที่เป็นผู้เสียสละ ประกอบคุณงามความดี เพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชน ประกอบพิธีระลึกถึงคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครู และที่สำคัญที่สุดเพื่อปลูกฝังความรัก ความศรัทธาในวิชาชีพครูแก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์

นายศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ กล่าวว่า ขอแสดงความดีใจกับน้องๆ ที่จบการศึกษา และสามารถสอบบรรจุเข้ารับราชการครู ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยในปีนี้มีนักศึกษาสามารถสอบบรรจุได้ จำนวน 260 คน ซึ่งคณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้รับพระบรมราโชวาทของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้ทำงานให้เข้าเป้าในการยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นในท้องที่ตน เพื่อให้เป็นแหล่งผลิตครูที่มีคุณภาพ เป็นแหล่งความรู้วิชาการและเป็นปราชญ์แห่งการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

บุญทัน ธุศรีวรรณ ภาพ/ข่าว


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษมอบวุฒิบัตรและช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่สอบบรรจุรับราชการครู

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/157781