khaochad.com

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) ออกให้บริการตรวจรักษาโรคแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

วันนี้ (18 ม.ค. 61) นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว) ออกให้บริการประชาชน ในพื้นที่ตำบลหนอง อำเภอเบญจลักษ์ ที่โรงเรียนบ้านหนองหว้า ตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ภายในงานมีบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ตรวจรักษาทางทันตกรรม บริการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก การจัดนิทรรศการจากหน่วยงานราชการจังหวัด และการออกหน่วยเคลื่อนที่จากส่วนราชการในอำเภอเบญจลักษ์ โดยมีนายเทเวศน์ มีศรี นายอำเภอเบญจลักษ์ นำประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองหว้า และตำบลใกล้เคียง มารับบริการจำนวนมาก
นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ที่จัดขึ้นในวันนี้ เป็นการร่วมสืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีต่อปวงชนชาวไทย และชาวจังหวัดศรีสะเกษ ทั้งยังเป็นการแสดงความห่วงใยต่อสุขภาพ และความเป็นอยู่ของประชาชนชาวจังหวัดศรีสะเกษ รวมถึงความสามัคคี

สำหรับจังหวัดศรีสะเกษได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระราชานุญาต จากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้เป็นจังหวัด พอ.สว.ลำดับที่ 28 เมื่อพ.ศ.2513 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือให้การรักษา ป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลคมนาคม โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ร่วมในโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดศรีสะเกษ

 

ภาพ / ข่าว บุญทัน ธุศรีวรรณ  จ.ศรีสะเกษ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *