ผู้ว่าฯ ศรีสะเกษ นั่งรถอีแต๋นชวนชาวนาทำเกษตรผสมผสานตามหลักพอเพียงในหลวง ร.9

เปิดอ่าน 343 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

 

วันนี้ (17 ม.ค. 61) เวลา 17.30 น. นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เยี่ยมชมศึกษาสภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชน พร้อมกับมอบของแก่คนชรา ผู้ป่วยติดเตียง และมอบจักรยานให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่มีฐานะยากจน ที่บ้านกอกแก้ว หมู่ 10 ตำบลหนองอึง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ตามโครงการ “เยี่ยมยาม ยามแลง สร้างแปงชุมชน” ประจำปี 2561 ครั้งที่ 6 โดยมี นางทรงลักษณ์ วรภัย พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนายวันชัย เหล่าเสถียรกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ นายชัชวาล จันทร์พอก นายอำเภอราษีไศล ส่วนราชการระดับอำเภอ และประชาชนในหมู่บ้านร่วมต้อนรับ

นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า โครงการ “เยี่ยมยาม ยามแลง สร้างแปงชุมชน” จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเวทีประชารัฐในการวิเคราะห์ข้อมูล ศักยภาพ ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาของชุมชน เพื่อบูรณาการแผนงานโครงการกิจกรรมสร้างรายได้และแก้ปัญหาของชุมชน และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนและราชการ โดยการแนะนำปรับเปลี่ยนการทำนา มาทำเกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง ร.9 รวมทั้งร่วมรับปะทานอาหารพาแลงอีกด้วย

ภาพ / ข่าว บุญทัน ธุศรีวรรณ จ.ศรีสะเกษ


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ผู้ว่าฯ ศรีสะเกษ นั่งรถอีแต๋นชวนชาวนาทำเกษตรผสมผสานตามหลักพอเพียงในหลวง ร.9

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/157268