ประชาชนตำบลนาแซง ได้ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2561

เปิดอ่าน 205 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันนี้ 12 มกราคม 2561 นายชัยศักดิ์ ทะไกรราช นายก เทศบาลตำบลนาแซงพร้อมข้าราชการพนักงานเทศบาลตำบลนาแซงและประชาชนตำบลนาแซง ได้ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2561 พระสงฆ์ จำนวน 37 รูป ณ บริเวณลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลนาแซง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ทำบุญตักบาตร และเพื่อเป็นสิริมงคลในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป

กฤษรชฎะชญตว์ รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ประชาชนตำบลนาแซง ได้ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2561

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/156063